top of page

Adhd gruppterapi för vuxna i Göteborg och digitalt

Bli bättre på organisera, planera och få saker gjorda.

4302954.jpg

Adhd grupp vuxna Göteborg och digitalt

 

Många vuxna med adhd har svårt med att få saker och ting gjorda. Denna grupp i Göteborg för vuxna med adhd inriktar sig på att utveckla färdigheter och strategier i planering och organisering – på att få saker och ting gjorda. Gruppen erbjuder också grundläggande kunskaper om adhd hos vuxna. Som deltagare med adhd får du träffa andra med liknande erfarenheter, anhöriga har också möjlighet att delta vid ett valbart moment. 

Gruppen erbjuds i centrala Göteborg och även digitalt. Ansvarig för gruppen är legitimerad psykolog Joni Karlsson med erfarenhet av att utredning och behandling av adhd hos vuxna.

 

Nedan kan du läsa om:

 • Syftet med adhd-gruppen

 • Varför gå i en grupp för adhd hos vuxna

 • Upplägg

 • Krav för att delta

 • Kostnad

 • Kvalitetssäkring

 • Garantier och trygghet

 • Hur en anmälan går till

 • Välkommen att anmäla intresse med kontaktformuläret

Syftet med adhd-gruppen är:

 • Presentera grundläggande kunskaper om adhd i vuxenlivet.

 • Att utveckla kunskaper och strategier kring organisering, planering och tidshantering vid adhd. 

 • Att tillsammans med andra utveckla egna färdigheter och ta fram hjälpmedel för adhd.

 • Erbjuda en grupp där du kan dela erfarenheter och lära av andra samt få uppmuntring och stöttning. 

Varför en gruppterapi för vuxna med adhd?

 

Kunskaper om adhd är viktigt för personer som fått diagnosen och deras anhöriga. Detta för att förstå hur det kognitiva fungerandet är annorlunda hos personer som har adhd, för att möta upp det på bästa sätt. Adhd kan vara en styrka om det kanaliseras på rätt saker och att goda strukturer skapas. Därför ges det en grundlig kunskap kring adhd i vuxenlivet i denna gruppen.

 

Eftersom att svårigheter med planering och organisering (självreglering) är det som vuxna med adhd oftast har svårt för, är detta en gruppterapi som inriktar sig på det. Via gruppen kan du dela erfarenheter och få stöda av andra som har liknande upplevelser. 

 Källa: Cognitive-Behaviorial Therapy for Adult ADHD:

Targeting Executive functions, av Mary V. Solanto (2011).

New York: The Guildford Press: 

Datum, tider, antal tillfällen och deltagare, plats

 

 • Startdatum ej fastställt. 

 • Tolv tillfällen, sen eftermiddag eller kväll vardagar.

 • Antal deltagare är från 5 till 10.

 • Plats: Kungsportsavenyn 37, Göteborg (Joni Karlssons mottagning).

 • Extra valbart tillfälle med anhörigdeltagande

Upplägg

1. Introduktion – Förberedelser 

2. Kunskaper om adhd hos vuxna

3. Tidshantering

4. Bli organiserad

5. Planera ett projekt

6. Avrundning – Framtiden

ADHD livspusslet.png

Valbart tillägg: anhörigtillfälle

Krav för att delta

 

Vuxen diagnosticerad med adhd och inte för allvarliga och komplex blandproblematik. Inget substansberoende. Om du har komplex blandproblematik eller substansberoende kan du istället kontakta Joni för enskilda samtal och terapi.

Kostnad

 

Kostnaden för gruppterapin beror på hur tidigt du bokar in dig. Det valbara alternativet anhörigtillfället kostar extra, 1650 kr för dig och din anhörige. Sista dagen för anmälan är ej ännu bestämt. Betalning sker på faktura eller Swish. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Joni Karlsson här

Kvalitetssäkring

Den gruppterapin som erbjuds utgår från evidensbaserade psykologisk praktik. Det är en kvalitetsindikator som rekommenderas av Sveriges Psykologförbund. Den utgår från den mesta relevanta och säkraste forskningen.


 

Få ordning på ditt liv med ADHD.png

Få strategier och struktur i livet.

Var ute i god tid

 

Eftersom det endast finns ett fåtal platser är det en god idé att göra en intresseanmälan så snart som möjligt. 

Garantier och trygghet

psy-logga.png

 

Vissa detaljer och mindre innehåll kan komma att ändras innan starten. Du informeras om detta innan start i sådana fall. En intresseanmälan nedan är ej bindande, men i nästa steg blir den faktiska anmälan bindande. Vid allvarlig sjukdom så att deltagande inte alls är möjligt återbetalas halva kostnaden. Enstaka missade tillfällen återbetalas inte. Synpunkter, önskemål och frågor tas tacksamt emot, om du inte är nöjd med gruppterapin försöker vi hitta andra lösningar.

Verksamheten är godkänd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsförsäkringar gäller för dig som deltagare. Joni Karlsson är medlem i Sveriges Psykologförbund, Psykologföretagarna och Sveriges Kliniska Psykologers Förening samt Sveriges neurospsykologers förening.

Integritetspolicyn.

Personuppgiftshantering enligt GDPR.

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Anmälan

Använd kontaktformuläret nedan för att göra en intresseanmälan. Om du har frågor ställ gärna dem. Du kan också ringa vardagar kl. 08.40-08.55 och 12.40-12.55 på 031-41 22 21 vid frågor och funderingar. Om det finns platser kvar får du sedan möjlighet att gör en bindande anmälan. Vänligen uppge för- och efternamn och kontaktuppgifter, ge en kort beskrivning av dig själv och om du önskar att en anhörig ska delta. Du får sedan ett svarsmejl i nästa steg, med en länk där du kan göra en bindande anmälan.

Elias & Joni-99_edited_edited.jpg

Korsningen Avenyn/Engelbrektsgatan, mottagningen ligger vid hörnet på Kungsports(avenyn) 37.

Kontaktformulär

Kontat adhd gruppterapi vuxna göteborg
bottom of page