top of page

Psykologtjänster
Göteborg, Stockholm och digitalt

Här kan du läsa om de psykologtjänster Joni Karlsson erbjuder primärt i Göteborg, men även i Stockholm vid utredning av adhd och autism. Tjänsterna kan också helt eller delvis erbjudas digitalt eller på telefon.

Psykoterapi på mottagning, digitalt eller telefon

Psykoterapi erbjuds för i stort sett alla åldrar, när det gäller barn kan det vara aktuellt att du som förälder behöver psykoterapi. 

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är ett sätt att utforska psyket. Det är ett sätt att få till beständiga förändringar i livet. Oavsett om det är en specifik diagnos du behöver hjälp med eller mer sammansatt problematik brukar psykoterapi hjälpa. Vid psykoterapi utgår vi från vetenskap och beprövad erfarenhet, professionell erfarenhet som har prövats och utvärderats. Övergripande mål för psykoterapi är att kunna hantera livet mer mångsidigt utifrån vad som blir bäst för en själv och samhället samt förbättra sitt omdöme, sin klokhet.

KBT och PDT kombinerat

Joni Karlsson erbjuder psykoterapi i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). KBT och PDT är etablerade terapimetoder med gott forskningsstöd. Vid KBT läggs ett större fokus på svårigheter och utmaningar här och nu; vid PDT läggs ett större fokus på att bearbetning av tidigare erfarenheter. Joni Karlsson arbetar psykoterapeutiskt genom att kombinera terapiformerna, växelvis mellan här och nu och då och där.  

 

Du äger frågan

Det är du som söker psykolog för psykoterapi som äger din orsak och bedömer hur du vill gå tillväga utifrån ett så kallat informerat samtycke. Du ska få den informationen som behövs för att kunna ta ett beslut kring olika inriktningar. 

Exempel på frågor och teman som vi kan arbeta med:
 

 • Trauman

 • Depression, tomhet, meningslöshet och nedstämdhet

 • Ångest och oro

 • Stress och kris

 • Föräldraskap och de utmaningar som uppstår

 • Existentiella frågor

 • Beroendeproblematik

 • Anhörigstöd vid psykisk sjukdom

 • Självskadebeteenden och ätstörningar

 • Borderline personlighetssyndrom eller EIPS

 • Autism och neurodiversitet

 • Adhd, add och neurodiversitet

 • Bipolär sjukdom

 • TICS och tvång

 • Diffusa frågor

Fördelar med psykoterapi:

 

 • Förbättrad din självkänsla och självbild

 • Skapar större meningsfullhet 

 • Utveckla din känslomässiga kapacitet

 • Få bättre din drivkraft i livet, få mer energi

 • Förbättra ditt föräldraskap

 • Utveckla din kompetens i nära relationer

 • Skapa bättre psykologisk styrka vid motgångar och kriser

 • Bli mer medveten och närvarande.

 • Bli bättre på att agera målinriktat (planera och organisera)

 • Bli en bättre människa

 • Bli bättre på att särskilja mellan fantasi och verklighet

Psykoterapi
Utredning

Utredning adhd och autism i Göteborg & Stockholm

 

Joni Karlsson leg. psykolog erbjuder tillsammans med specialistläkare inom psykiatri utredning av adhd och autism hos äldre tonåringar och vuxna. Utgångspunkten för utredningar handlar om att förstå mer om sig själv utifrån en diagnostisk frågeställning.

Psykologutredningarna erbjuds på mottagningen i Göteborg och i Stockholm. Delar av utredningen kan göras digitalt, via videolänk eller på telefon.

Gruppterapi

Grupp för vuxna med adhd i Göteborg, Stockholm och digitalt

Gruppterapi erbjuds för vuxna med adhd i Göteborg, Stockholm och digitalt. Får kunskaper och färdigheter i mötet med andra som också har liknande utmaningar. Vi utgår från en evidensbaserat tankesätt.

 

Gruppterapi

Övriga psykologtjänster

Övriga psykologtjänster erbjuds i Göteborg, på telefon, via videolänk och i Stockholm eller på annan ort i Sverige.

Psykologisk rådgivning 

Psykologisk rådgivning ges till alla som behöver ett fördjupat psykologiskt perspektiv kring någon fråga.

Konsultation 

Konsultation är som rådgivning fast mycket mer fokuserad.

Handledning

Handledning kan ges till vårdnadshavare, pedagoger eller andra personer som också återkommande behöver ett psykologiskt perspektiv. Handledning ges också till psykologer kring psykologisk behandling, utredning och NPF.

Föreläsningar och workshops

Föreläsningar erbjuds inom psykisk hälsa och ohälsa, psykiatriska diagnoser som ångest och depression. Specifika föreläsningar och workshops ges om autism och adhd hos vuxna. 


Insatser för organisationer

Organisationsinsatser erbjuds företag, föreningar och skolor.

Familjesamtal

Familjen fungerar som ett system, där nära individer interagera med varandra. Familjesamtalen inriktar sig på familjen som system och att skapa möjligheter för kommunikation och förståelse.

Övriga psykologtjänster

Kontaktformulär

bottom of page