Hjälp med Adhd, Autism, Bipolär, Borderline i Göteborg 

När livet är komplext och svårigheterna går in i varandra eller är flera – det finns hopp

Version 1.0 2022-01-26

Under åren har jag märkt att många söker hjälp för svårigheter som kan diagnosticeras som ADHD, autism, bipolär sjukdom och emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) eller borderline personlighetssyndrom som det också kallas för. Har man en eller flera av dessa diagnoser eller symptom som påminner om dessa kan man också ha andra svårigheter som ångest, depression, självskadebeteenden, PTSD och missbruk bland flera. För att förstå dessa svårigheter behövs oftast en omfattande bedömning och inte alltför sällan utredning göras, för att sedan kunna ge adekvat behandling som i psykoterapi eller medicinering. 

Som tur är finns det hjälp att få om man har några av dessa svårigheter. ADHD eller ADD är en av de psykiatriska diagnos som det finns bäst behandling för. I dag har vi bättre förståelse för hur autism och ADHD/ADD kan skilja sig mellan kvinnor och män, och därmed ställa mer korrekta diagnoser och bättre behandling. Vad gäller bipolär sjukdom finns det god evidens för medicinsk behandling som det primära, men också psykologisk behandling som en god hjälp i kombination. För borderline personlighetssyndrom eller EIPS har det gjorts mycket forskning på psykoterapier som fungerar väl och minskar svårigheterna; i dag vet vi också att pojkar och män också i större grad än vad vi trott tidigare kan ha dessa svårigheter. Som ni märker finns det aspekter av genus inbakat i flera av dessa diagnoser. Det går också därmed att förstå hur diagnoser på ett sätt är kulturella skapelser som hjälper oss att arbeta med mer avgränsade problem. 

Som psykolog i Göteborg erbjuder jag behandling, remiss och eventuellt utredning för ADHD, ADD, autism, bipolär sjukdom och borderline personlighetssyndrom (EIPS). Dessa svårigheter brukar också innebära annan psykisk ohälsa som jag som psykolog kan hjälpa till med. Välkommen att kontakta mig om du tror dig ha några av dessa svårigheterna så kan vi boka in en första tid. 

Gå tillbaka till Skrivet.