top of page

Adhd, autism, bipolär sjukdom och borderline personligtssyndrom 

De fyra diagnoserna som överlappar och kan feldiagnosticeras

Version 1.0 2023-07-14

Under åren har jag märkt att många söker hjälp för svårigheter som kan diagnosticeras som adhd, autism, bipolär sjukdom och emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) eller borderline personlighetssyndrom som det också kallas för. Har man en eller flera av dessa diagnoser eller symptom som påminner om dessa kan man också ha andra svårigheter som ångest, depression, självskadebeteenden, PTSD och missbruk bland flera. För att förstå dessa svårigheter behövs oftast en omfattande bedömning och inte alltför sällan utredning göras, för att sedan kunna ge adekvat behandling som i psykoterapi eller medicinering. Dessa diagnoser kan lätt diagnosticeras fel och därmed ges behandling fel. Inte alltför sällan har man eller en flera av dessa diagnoser samtidigt.  

Som tur är finns det hjälp att få om man har några av dessa svårigheter. Adhd eller add är en av de psykiatriska diagnos som det finns bäst behandling för. I dag har vi bättre förståelse för hur autism och adhd, add kan skilja sig mellan kvinnor och män, och därmed ställa mer korrekta diagnoser och ge bättre behandling. Vad gäller bipolär sjukdom finns det god evidens för medicinsk behandling som det primära, men också psykologisk behandling som en god hjälp i kombination. För borderline personlighetssyndrom eller EIPS har det gjorts mycket forskning på psykoterapier som fungerar väl och minskar svårigheterna; i dag vet vi också att pojkar och män också i större grad än vad vi trott tidigare kan ha dessa svårigheter. Som ni märker finns det aspekter av genus inbakat i flera av dessa diagnoser. Diagnoserna är också trendkänsliga. Det går också därmed att förstå hur diagnoser på ett sätt är kulturella skapelser som hjälper oss att arbeta med mer avgränsade problem. 

Som verksam privat psykolog i Göteborg och Västsverige arbetar jag med behandling och utredning av adhd, add, autism och borderline (EIPS) och bipolär sjukdom. Förutom att dessa diagnoser kan vara överlappande och därmed extra komplexa innebär dessa också relativt ofta andra svårigheter inom psykisk ohälsa. Du är välkommen att kontakta mig ifall du har frågor eller funderingar kring dessa diagnoser och om du önskar att på något sätt få stöd eller hjälp.

Gå tillbaka till Skrivet.

bottom of page