Kognitiv beteendeterapi (KBT)
– i Göteborg

Om du söker kognitiv beteendeterapi (KBT) i Göteborg erbjuder jag det som legitimerad psykolog på Kungsportsavenyn 37 eller via videosamtal. Kognitiv beteendeterapi hjälper ofta mot depression, ångest, utmattningssyndrom eller problem med stress.  

Vad är kognitiv beteendeterapi?

Kognitiv beteendeterapi är en välbeforskad terapi som hjälper mot flera olika mentala svårigheter. I psykoterapin arbetar man med tankar, beteenden och känslor i situationer som är aktuella i ens liv. Det finns olika inriktningar inom kognitiv beteendeterapi. Inriktningar som fokusera olika mycket på tankar, beteenden eller känslor. Inom KBT läggs en del fokus på beteenden och hur dessa förstärks eller eller minskar i olika sammanhang. Olika typer av analyser och interventioner används för att få till förändringar. Förändringarna följs upp genom mätningar. Inom KBT används också digitala hjälpmedel.

Varför kognitiv beteendeterapi?

Det finns starkt forskningsstöd för att KBT hjälper mot varianter av ångest som: panikångest, social ångest, generaliserad ångest och  förväntansångest. Det finns också gott forskningsstöd för att det hjälper mot depression. Andra svårigheter som KBT hjälper mot är

  • Utmattningssyndrom och stressproblematik

  • Emotionell instabilitet, bland annat EIPS

  • Posttraumatisk stressyndrom (PTSD)

  • Bipolär sjukdom

  • ADHD och ADD.

Hur går kognitiv beteendeterapi till?

I själva KBT-behandlingen är samarbete och öppenhet viktiga inslag. Du som klient ska hela tiden förstå varför vi gör det vi gör. Varför? Vissa inslag i terapin kan vara känslomässigt obehagliga men viktiga för att du ska bli kvitt din problematik. Detta innebär till exempel att du får lära dig om hur ångest fungerar och vad som behöver göras för att den ska minska. I terapin undersöks specifika situationer för att förstå hur tankar, beteenden och känslor påverkar varandra. Vid KBT används ofta en manual som vägledning i terapin. Det fina med manualen är att de olika stegen i terapin är optimerade för bästa resultat. Det är dock viktigt att anpassa terapin för olikheter mellan individer. 

 

Jag som psykolog erbjuder som sagt enbart KBT utifrån de svårigheter som nämnts ovan. Det finns också möjlighet till att kombinera KBT med inslag av psykodynamisk terapi. Om man har en sammansatt problematik kan det vara relevant att bearbeta erfarenheter från barndomen.

Boka kognitiv beteendeterapi

Om du söker kognitiv beteendeterapi (KBT), är du välkommen att ta kontakt via kontaktformuläret nedan, eller via e-post och telefon. Ställ gärna frågor om du har några.