top of page

KBT
Götebo
rg och digitalt

Kognitiv beteendeterapi (KBT) erbjuds av Joni Karlsson på mottagningen i centrala Göteborg eller digitalt via videosamtal. KBT har gott forskningsstöd vid behandling av ångest, depression, utmattningssyndrom, stressproblematik och låg självkänsla.

Vad är KBT?

KBT är en terapimetod som det har forskats mycket på och som generellt sätt har gått stöd. Inom KBT arbetar man med tankar, beteenden och känslor i situationer som är aktuella i ens liv. Genom att fokusera på specifika tankar, känslor och beteenden som uppstår i specifika situationer ökar förståelsen för hur du fungerar. Med ökad förståelse och träning på vissa färdigheter kan du sedan hantera situationerna på ett mer önskvärt sätt. Syftet i slutändan är att du som klient ska bli din egen psykolog och självständigt fortsätta med arbetet som görs i terapin. 

Varför KBT?

KBT hjälper dig att öka förståelsen för hur du fungerar samt ger dig mer flexibilitet och kontroll i ditt agerande i ditt liv. KBT är en effektiv metod för att arbeta med olika varianter av ångestproblematik. KBT fungerar ofta bra för många olika psykologiska besvär som: 

  • ångest

  • depression

  • självkänsla

  • personlighetssyndrom

  • adhd

  • med flera.

Hur går KBT till?

I själva KBT-behandlingen är samarbete och öppenhet viktiga inslag. Du som klient ska förstå varför vi gör det vi gör.  Detta innebär till exempel att du får lära dig om hur ångest fungerar och vad du behöver göra för att den ska minska. Vid KBT finns det manualer till hjälp för att planera en behandling. Dock betonas vikten av individuell anpassning av terapin för bästa resultat.

Boka tid för KBT

Om det låter intressant och relevant med KBT är du välkommen att boka ett första samtal med Joni Karlsson. Läs mer på kontaktsidan via länken nedan.

bottom of page