top of page

Utgångspunkter

Nedan följer viktiga utgångspunkter för psykologtjänster som erbjuds.

Akademisk professionsutbildning med bredd


Joni har gått det femåriga psykologprogrammet vid Göteborgs universitet (GU). Psykologprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. Psykologprogrammet i Göteborg är känt för sin höga kvalitet och bredd på psykoterapeutisk träning med erfarna handledare. Där ges praktisk utbildning för de två största behandlingsmetoderna, KBT och PDT. För legitimationen gjordes en ettårig praktiktjänstgöring inom privata psykologverksamheter i Göteborg.

Evidensbaserad psykologisk praktik

Verksamheten utgår från principer för Evidensbaserad Psykologisk Praktik (EBPP). EBPP innebär att psykologisk expertis förs samman med relevant forskning och klienters individuella behov och förutsättningar. Principerna för EBPP är framtagna av av ett stort professionellt kollegium av nationellt och internationellt verksamma psykologer och forskare. Dessa godkändes 2020 av Sveriges Psykologförbund. 

Erfarenhet

Med flera års erfarenhet av att arbeta privat med psykoterapi, konsultation och utredningar har Joni förfinat och breddat kvaliteten i sitt arbete. Samverkan har skett med andra psykologer och specialistläkare. Länk till CV finns här. Joni har haft handledning med bland annat överläkare och docent Svenny Kopp, som forskat länge om kvinnor med adhd och även autism.

Etik och juridik

Som medlem i Sveriges Psykologförbund följer Joni de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden samt alla de lagar som följer med legitimationen, särskild med inriktning mot hälso- och sjukvård. 
 

Övrigt 

Verksamheten är godkänd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och har patient- och ansvarsförsäkring. Joni Karlsson är medlem i Sveriges Psykologförbund, Psykologföretagarna och Sveriges Kliniska Psykologers Förening. Säkerhetsklassade program används för som följer Socialstyrelsens krav och personuppgiftslagen. Säkerhet och integritet tas på största allvar.

bottom of page