top of page

Neuropsykiatrisk utredning av adhd, add och autism i Göteborg och Stockholm

Vuxna och personer som är 16 år och äldre erbjuds utredning av adhd eller add och autism, i Göteborg, Stockholm och delvis digitalt.

 

En neuropsykiatrisk utredning av adhd, add, autism består av dessa steg:

 1. Screening – en första bedömning

 2. Psykologdel – med leg. psykolog

 3. Medicinsk bedömning – med leg. psykiater

 4. Återgivning

Efter utredningen rekommenderas olika insatser i olika prioritet beroende på adhd eller autism samt svårighetsgrad på diagnosen. Vid återgivningen får du rekommendationer på insatser.

1. Screening – en första bedömning

En screening tar 90 minuter och ger en första bild i om det kan handla om adhd, add eller autism. Vid en screening får du berätta kort om hur du upplever dina svårigheter och hur det var när du var barn. Screeningen kan göras på plats på Södra vägen 47 i Göteborg, Brahegatan 10 i Stockholm eller digitalt. Om vi kan förväntas diagnos, planerar vi för en hel utredning. Du är också välkommen om du vill ompröva tidigare autism- eller adhd-diagnos.

2. Psykologdelen

Psykologutredningen kan göras under vanligtvis en heldag, eller delas upp till olika tillfällen. Det mesta kan göras digitalt vi videolänk men en kognitiv testningen behöver göras på plats. 

 

Olika delar i psykologdelen av en utredning:

 1. Allmän intervju.

 2. Intervju relaterad till diagnos.

 3. Fylla i frågeformulär och skattningsskalor.

 4. Ta del av eventuell tidigare psykiatrisk vård via journalkopior.

 5. Anhörigintervju om uppväxt och diagnos.

 6. Kognitiv testning för att testa mentala förmågor.

 7. Kartläggning av annan psykisk ohälsa.

3. Medicinsk bedömning

Den medicinska bedömningen ger en kompletterande medicinsk bild och görs med erfarna psykiatriker som arbetar inom Psykea. Den medicinska bedömningen tar ungefär en timma. Vid den medicinska bedömningen undersöks: diagnosen, medicinsk status, neurologisk status, somatisk status och annan psykiatrisk diagnostik. 

4. Återgivning och efter utredningen

Efter den medicinska bedömningen förs en diagnostisk diskussion mellan psykolog och läkare, där bedöms vilken diagnos du eller ditt barn får. När den är utförd får du en återgivning av utredningen från Joni Karlsson.

I samband med återgivningen får du ett utlåtande av utredningen. Utlåtandet är en värdehandling som, om du har fått en diagnos, kan använda för att få behandling eller för att söka olika stöd. Den kan till exempel användas inom skola och arbetsliv. Diagnoserna ger dig vissa rättigheter, eftersom adhd och autism ses som funktionsnedsättningar och går under lagen om särskilt stöd (LAS). Vid adhd rekommenderas kunskaper om diagnosen och medicinsk behandling samt stöd och psykoterapi. Vid autism rekommenderas kunskaper om diagnosen samt stöd och eventuellt psykoterapi.

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Kontakt och tidbokning

 

Välkommen att kontakta Joni Karlsson för frågor eller boka en första bedömning av adhd, add eller autism. Använd kontaktformuläret nedan eller hör av dig via e-post (info@jonikarlsson.se) eller telefon (031-412221).

Kontaktformulär

bottom of page