top of page

Neuropsykiatrisk utredning
– Utredning av ADHD, ADD och autism

Om du är ungdom eller vuxen och i behov av att bli utredd för ADHD, ADD och/eller autism är du välkommen att kontakta Joni Karlsson, leg. psykolog, för tidsbokning eller frågor. 

 

En neuropsykiatrisk utredning av ADHD, add, autism består av dessa steg:

  1. Screening – en första bedömning

  2. Psykologutredning 

  3. Medicinsk bedömning

  4. Återgivning

1. Screening – en första bedömning

En screening tar 90 minuter och ger en första bild i om det kan handla om ADHD, ADD eller autism. Vid en screening får du berätta kort om hur du upplever dina svårigheter och hur det var när du var barn. Screeningen kan göras på plats på Kungsportsavenyn 37 eller digitalt och/eller via telefon. Efter denna första bedömning kan vi planera in själva utredningen. 

2. Psykologutredning

Psykologutredningen kan göras på plats under vanligtvis en heldag. Den kan också göras vid flera tillfällen där endast testningen på 2-3 timmar behöver göras på plats och resterande delar kan göras via videolänk, telefonsamtal och digitalt. Psykologutredningen består av: fördjupad intervju, kognitiv testning, generell psykiatrisk kartläggning och intervju med anhörig/anhöriga samt eventuellt andra som kan ge en kompletterande bild.

3. Medicinsk bedömning

Den medicinska bedömningen är inte alltid nödvändig, men ger en kompletterande medicins bild och görs hos den läkare som Joni Karlsson samarbetar med. Nuvarande läkare finns i centrala Göteborg och den medicinska bedömningen brukar ta 1-2 timmar på ett ungefär. Den innebär bland annat att visa prover tas för att utesluta andra eventuella orsaker.

4. Återgivning och efter utredningen

Efter den medicinska bedömningen görs en samlad bedömning mellan psykolog och läkare. När den är gjord och utredningen är färdig får du en återgivning av utredningen från Joni Karlsson.

 

Vid återgivningen får du ett utlåtande av utredningen. Utlåtandet är en värdehandling som, om du har fått en diagnos, kan använda för att få behandling eller för att söka olika stöd. Den kan till exempel användas inom skola och arbetsliv. Diagnoserna ger dig vissa rättigheter, eftersom ADHD och autism ses som funktionsvariationer och går under lagen om särskilt stöd (LAS). Vid ADHD rekommenderas medicinsk och psykologisk behandling. Vid autism rekommenderas eventuellt psykologisk behandling men framför allt anpassningar samt kunskap om diagnosen. Ju yngre du är desto viktigare är det att omgivningen får kunskap om diagnosen och kan underlätta och anpassa utifrån den. 

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Kontakt och tidbokning

 

Välkommen att kontakta Joni Karlsson för frågor eller boka en tid för en screening av ADHD, ADD eller autism. Använd kontaktformuläret nedan eller hör av dig via e-post (psykolog@jonikarlsson.se) eller telefon (031-412221).

Kontaktformulär

Asset 20_4x-8-3-2-vit-fyrkant_edited.png
bottom of page