top of page

Neuropsykiatrisk utredning av adhd, add och autism i Göteborg 

Om du är vuxen och i behov av att bli utredd för adhd, add eller autism är du välkommen att kontakta Joni Karlsson för en utredning i Göteborg. Du som förälder till 16-åring eller äldre kan också ta kontakt för en utredning.

 

En neuropsykiatrisk utredning av adhd, add, autism består av dessa steg:

 1. Screening – en första bedömning

 2. Psykologutredning 

 3. Medicinsk bedömning

 4. Återgivning

Efter utredningen rekommenderas olika insatser i olika prioritet beroende på adhd eller autism samt svårighetsgrad på diagnosen. Vid återgivningen får du rekommendationer på insatser.

1. Screening – en första bedömning

En screening tar 90 minuter och ger en första bild i om det kan handla om adhd, add eller autism. Vid en screening får du berätta kort om hur du upplever dina svårigheter och hur det var när du var barn. Screeningen kan göras på plats på Kungsportsavenyn 37 eller digitalt och/eller via telefon. Efter denna första bedömning kan vi planera in själva utredningen. 

2. Psykologutredning

Psykologutredningen kan göras på plats under vanligtvis en heldag. Den kan också göras vid flera tillfällen. Egentligen är det endast den kognitiva testningen på två timmar som behöver göras på plats. Resterande delar kan göras via videolänk, telefonsamtal och digitalt. En utredning tar ungefär 10 till 20 timmar. 

 

Upplägg för psykologutredningen:

 1. Allmän intervju.

 2. Intervju relaterad till diagnos.

 3. Fylla i frågeformulär och skattningsskalor.

 4. Ta del av eventuell tidigare psykiatrisk vård via journalkopior.

 5. Anhörigintervju om uppväxt och diagnos.

 6. Kognitiv testning för att testa mentala förmågor.

 7. Kartläggning av annan psykisk ohälsa.

3. Medicinsk bedömning

Den medicinska bedömningen ger en kompletterande medicinsk bild och görs med den psykiatriker som Joni Karlsson samarbetar med. Den medicinska bedömningen tar ungefär 1,5 timmar. Vid den medicinska bedömningen undersöks: diagnosen, medicinsk status, neurologisk status, somatisk status och annan psykiatrisk diagnostik. 

4. Återgivning och efter utredningen

Efter den medicinska bedömningen förs en diagnostisk diskussion mellan psykolog och läkare, där bedöms vilken diagnos du eller ditt barn får. När den är utförd får du en återgivning av utredningen från Joni Karlsson.

I samband med återgivningen får du ett utlåtande av utredningen. Utlåtandet är en värdehandling som, om du har fått en diagnos, kan använda för att få behandling eller för att söka olika stöd. Den kan till exempel användas inom skola och arbetsliv. Diagnoserna ger dig vissa rättigheter, eftersom adhd och autism ses som funktionsnedsättningar och går under lagen om särskilt stöd (LAS). Vid adhd rekommenderas kunskaper om diagnosen och medicinsk behandling samt stöd och psykoterapi. Vid autism rekommenderas kunskaper om diagnosen samt stöd och eventuellt psykoterapi.

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Kontakt och tidbokning

 

Välkommen att kontakta Joni Karlsson för frågor eller boka en första bedömning av adhd, add eller autism. Använd kontaktformuläret nedan eller hör av dig via e-post (psykolog@jonikarlsson.se) eller telefon (031-412221).

Kontaktformulär

bottom of page