top of page

Om

Utifrån ett långvarigt intresset i att försöka förstå människan har Joni Karlsson utbildat sig till legitimerad psykolog. Innan psykologstudierna utbildade han sig inom idé- och lärdomshistoria. Han har också gjort en vända på Chalmers för att lättare tillgodogöra sig naturvetenskaplig forskning. En rödtråd i hans utbildning har varit att just öka förståelsen för det mänskliga fungerandet, individer, grupper, organisationer, samhällen och den globala världen. Kultur och historia är också viktiga bitar till denna helhet. 

Vem hade kunnat tro att Europa skulle få se ett nytt storkrig på sin bakgård? Att förstå och hantera liknande konflikter är något som psykologer kan bidra med. Likväl kan psykologer bidra med att på ett bättre och mer ändamålsenligt sätt hantera klimatkrisen. Människan finns där bakom och gömmer sig i alla kriser och konflikter, det gäller att förstå människan, om vi ska kunna hantera de stora utmaningarna som står framför oss. 

Joni Karlsson är initiativtagare till Psykea, där du kan möta psykologer med olika perspektiv och bakgrunder. Han har också varit med och skrivit en bok om barn och ungas situation i Sverige utifrån psykologiska perspektiv och teorier (Länk till Bokus). 

bottom of page