top of page

Om

Joni Karlsson leg. psykolog har länge haft ett intresset i att försöka förstå människan. Genom att utbilda sig till psykolog via psykologprogrammet och arbete som psykolog har han fördjupat sina kunskaper och färdigheter. Ett engagemang i att minska människors lidande och främja deras potential har följt honom på vägen.

 

Genom sin filosofi kandidat i idé- och lärdomshistoria har han utvecklat en förståelse för människan i en vid mening, utifrån olika ideér och sammanhang i historien. Synen på människan och hennes förutsättningar förändras med tiden.

 

Mänsklig biologi och särskilt hjärnans fungerade har också intresserat honom. Naturvetenskapen är självklart också viktigt för förstå människan. Han har därför läst 1,5 år på Chalmers för att kunna tillgodogöra sig naturvetenskaplig psykologisk forskning.

 

Kombinationen av humanvetenskap och naturvetenskap kommer väl till hands i mötet med människor inom den psykologiska praktiken. Det gäller att se hela människan, som en kulturell och biologisk varelse. 

 

Ett sätt att praktisera denna grundidé har varit att starta Albatross Psykologmottagning. Syftet är att föra samma psykologer med olika bakgrund och förhållningssätt för att skapa en utbyte av perspektiv och kunskaper. 

bottom of page