top of page
Image by Freddy Castro

Med utredning och behandling av adhd och add kan energin riktas till något konstruktivt

Få ordning på ditt liv om du har adhd

Asset 20_4x-8-3-2-vit-fyrkant_edited.png

Adhd utredning vuxna Göteborg Västsverige

 

Upplever du att det är svårt få ordning på livet och att det lätt blir för mycket av saker? Har du ofta varit så? Kanske känner du att du har svårt för att kanalisera din kapacitet? Dessa är vanliga symptom på adhd hos vuxna. Kanske har du en adhd eller add diagnos om du känner igen dig oavsett om du är kvinna eller man. Add som i dag inbegrips i adhd.

Genom en utredning av adhd vet du om du har diagnosen. Med utredningen får du också en fördjupad förståelse för dina svårigheter och styrkor. Om du får diagnosen finns det god behandling som oftast fungerar.

En utredning kan göras på en heldag i Göteborg eller Skövde eller delas upp på olika tillfällen veckovis. När utredningen är klar kan behandling påbörjas kort därefter med oftast ganska direkta resultat. 

 

Om du har adhd och får adekvat behandling så finns det hopp om att du ska bli mycket bättre på att få saker gjorda i tid. Du ska ha lättare att prioritera. Din livskvalitet ska öka och det ska gå bättre på jobbet och du ska fungera 

bättre i dina privata relationer.

Som verksam psykolog i Göteborg och Västsverige erbjuder Joni Karlsson personaliserade psykologtjänster. Tidigare klienter som blivit utredda hos Joni Karlsson har ofta valt att fortsätta med psykologisk rådgivning och behandling. Flera har successivt fått en ökad livskvalitet. Arbetet görs i samarbete med läkare specialiserad mot allmänpsykiatri. 

Boka en första tid

Genom att bli utredd för adhd ges möjlighet till:

  • Förståelse för dina problem och dina styrkor

  • Psykologisk behandling som ger resultat

  • Specialanpassade behandlingar för adhd 

Varför adhd bör utredas och behandlas

 

Adhd är en neuropsykiatrisk diagnos och har därmed utvecklingsneurologiska orsaker. Hjärnan fungerar lite annorlunda hos personer som har diagnosen adhd, vilket kan vara både en styrka och en svårighet. Hjärnans olika sätt att fungera och öppenheten för det kallas för neurodiversitet. Dock för att uppfylla diagnosen adhd har man svårigheter inom olika livsområden som arbete och socialt. Därför är det ofta viktigt för personer som potentiellt har diagnosen adhd med utredning och behandling. 

Effektiv behandling för adhd hos vuxna är mer kunskap om diagnosen samt medicinsk och psykologisk behandling.

Källa: Russel, A. B., 2014,
Attention-Deficit Hyperactivity Disorder:
A Handbook for Diagnosis and Treatment

Skillnader mellan kvinnor och män som har adhd

 

Vid diagnostisering av vuxna med adhd förekommer skillnader mellan kvinnor och män. Skillnaderna gäller inom olika områden med symptom som kan framträda på olika sätt. Tidigare forskning som gjorts på adhd har i många studier inte tagit med flickor eller kvinnor. Det har inneburit, och innebär även i dag, att flera flickor och kvinnor tyvärr ges fel diagnos. Den största skillnaden som ses är att flickor och kvinnor tenderar att få mer inre symptom och att pojkar och män i större grad agerar synligt ut symptomen. Flickor och även kvinnors aggressivitet uttrycks mer verbalt. Flickor och förmodligen kvinnor får i större grad svårigheter med ångest och depression. Kvinnor tenderar också ha större svårigheter med uppmärksamhet vid adhd. Impulsivitet och hyperaktivitet avtar med ålder vid adhd hos både män och kvinnor.

Oavsett om du är kvinna eller man kan du testa om du har adhd genom en screening.

Källa: Kopp, S. & Gillberg, C. (2022).
”Symtom, diagnostik och förlopp
vid ADHD hos flickor och kvinnor”.

Läkartidningen.se, 2022;119:21132

Boka en tid för en screening här

Untitled presentation.png

Kvinnor har också ADHD, oftare än vad man tidigare trott.

Du är välkommen att kontakta Joni Karlsson, leg. psykolog, för bokning av tid för utredning av adhd. Mottagningen finns i Göteborg på Avenyn (extern länk: google-maps). Vid behov kan möten tas i centrala Skövde.

Nedan kan du läsa de olika delarna i en utredning, tidsåtgång, hur utredningen kan användas, kostnad, garantier och säkerhet samt hur du bokar en tid.

Eller boka en första tid redan nu

Psykolog Göteborg – Joni Karlsson

Joni Karlsson, legitimerad psykolog med mottagning på Kungsportsavenyn 37, i centrala Göteborg. 

De olika delarna vid utredning av adhd

1. Screening av adhd

Första steget är att vi bokar in en tid för en screening av adhd. En screening tar 60 minuter och ger en förenklad bedömning om det kan vara adhd och/eller något annat. Du får berätta om hur du upplever dina svårigheter och fylla i frågeformulär. Screeningen görs helst på mottagningen men kan också göras på distans via videolänk. Om screeningen visar att det finns möjliga kännetecken på adhd bokar vi in ett bedömningssamtal på 90 minuter.

2. Bedömning och planering

Bedömningssamtalet är på 90 minuter och görs gärna på plats men fungerar också på distans. Vid bedömningen görs en fördjupad intervju. Bedömningen syftar till att ta beslut ifall det är aktuellt med en hel utredning och på vilket sätt i så fall.

ADHD livspusslet.png

3. Innehållet i en adhd-utredningen

Utredningens fortsatta delar består vanligtvis av: 

  1. Bedömningssamtal

  2. Anamnes och diagnostisk intervju

  3. Intervju med anhörig

  4. Kognitiv testning

  5. Differentialdiagnostik

  6. Vanligtvis medicinsk utredning av specialistläkare inom allmänpsykiatri 

  7. Återgivning av utredning och individanpassade rekommendationer.

 

En standard adhd-utredning tar i genomsnitt 15 timmar i sammanlagd arbetstid för psykologen och 1,5 till 3 timmar för psykiatrikern. Vid bedömningen ser vi om om det krävs en mer komplex utredning som brukar ta 22,5 till 25 timmar i genomsnitt. 

4. Efter utredningen

När utredningen är färdig ges du rekommendationer kring vilka vägar du kan ta utifrån resultaten som kommer fram av utredningen. De generella rekommendationerna är att först erbjuda kunskaper om adhd, sedan se över möjligheterna för medicinering samt erbjuda psykologisk behandling. Psykolog Joni Karlsson erbjuder en fortsättning med individanpassade insatser. Insatser som psykoterapi, gruppterapi, stödsamtal, chefshandledning samt parterapi. Insatserna skräddarsys utifrån utredningen.

Ta kontakt här för en första ADHD-screening

Tidsåtgång och kostnad

 

Du har vanligtvis möjlighet att få en första tid för screening inom 1 till 2 veckor. Utredningen brukar ta en månad med psykologen plus den tid det tar med läkaren. Du kan välja att göra utredningen koncentrerat under ett par sammanhängande dagar eller att portionera ut tillfällena veckovis. 

 

Du kan antingen betala utifrån antal timmar efter varje session via Swish, eller betala för hela utredningen på en gång via faktura.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Joni Karlsson här

Hur utredningen kan användas

När vi är färdiga får du av Joni Karlsson ett signerat utlåtande av utredningen. Utlåtandet kan användas på flera olika sätt. Utlåtande ger dig rätt till att få adekvat vård. Du har också rätt till anpassningar utifrån dina svårigheter vid studier och arbete, enligt lagen om särskilt stöd (LSS). Kommuner och regioner erbjuder också olika hjälpmedel för adhd. Dina närmaste kan få anhörigstöd av respektive kommun. 

Hos Joni Karlsson har du möjlighet att få individuell terapi och konsultation, parterapi samt gruppterapi. Detta utifrån utmaningar och svårigheter som på olika sätt kan uppstå hos vuxna som har adhd. Dessa tjänster erbjuds

på mottagningen, via telefon och via videosamtal.

Boka tid här

Få ordning på ditt liv med ADHD.png

Få ordning på ditt liv om du har ADHD

Var ute i god tid

 

Eftersom utredningar kan vara relativt omfattande och komplexa rekommenderas det att boka en första tid för screening i god tid. Hör av dig så snart som möjligt så undersöker vi möjliga tider för en adhd-screening.

Garantier och trygghet

psy-logga.png

Genom att boka en första screening av adhd betalar du endast för det tillfället. Beslutet om att fortsätta med en utredning eller inte tas vanligtvis vid bedömningssamtalet efter screeningen. Beslutet om att fortsätta tar vi gemensamt.

Om vi väljer att fortsätta med en utredning har du rätt att ångra dig när som helst; men du behöver betala för den tiden som gått åt och inom närtid har planerats in.

Psykolog Joni Karlssons verksamhet är godkänd av Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Verksamheten är försäkrad inom hälso- och sjukvård. Joni Karlsson är medlem av Sveriges Psykologförbund, Psykologföretagarna och Sveriges Kliniska Psykologers Förening. Säkerhetsklassade datorprogram används som följer Socialstyrelsens krav och GDPR. 

Integritetspolicyn.

Personuppgiftshantering enligt GDPR.

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Kontakt och tidbokning

Använd gärna kontaktformuläret nedan för att boka en första tid för utredning av adhd och/eller ställa frågor. Det går också bra att ringa eller mejla. Vänligen uppge för- och efternamn, kontaktuppgifter och en kort beskrivning.

De fysiska mötena sker på mottagningen i centrala Göteborg eller vid behov i centrala Skövde. 

Elias & Joni-99_edited_edited.jpg

Korsningen Avenyn/Engelbrektsgatan, mottagningen ligger vid hörnet på Kungsports(avenyn) 37.

Kontaktformulär

Asset 20_4x-8-3-2-vit-fyrkant_edited.png
Kontat adhd vuxna göteborg
bottom of page