top of page

Utredning av adhd vuxen i Göteborg

Med utredning och behandling av adhd kan din energi riktas till något konstruktivt

Joni Karlsson leg. psykolog, i samarbete med

Psykea_only_text_wide.png
Image by Freddy Castro

Utred adhd som vuxen hos oss på Psykea i Göteborg

Vanliga symptom

Är du lättdistraherad? Tar du ofta impulsiva beslut? Har du svårt att avsluta aktiviteter även om du borde? Svårt att få saker och ting gjorda? Svarar du ja på flera av dessa frågor har du kanske adhd eller add.

Varför utredning?

Genom en utredning av adhd eller add får du klarhet i om du har diagnosen. Med en utredning får du också en fördjupad förståelse för dina svårigheter och styrkor. Om du får diagnosen finns det god behandling som oftast fungerar.

Hur det går till

Steg ett är att boka ett första samtal på 1,5 timme. Utredningen består av två huvuddelar: psykolog- och läkardel. Psykologdelen kan göras hos oss under en heldag i Göteborg eller delas upp i olika tillfällen. Läkardelen bokas in strax efter psykologdelen och tar 1 timme. Flera delar kan göras via videolänk. När utredningen är klar kan du påbörja medicinering, stöd och behandling hos oss. Vår mottagning finns i hjärtat av Göteborg, Kungsportsavenyn 37

 

Positiva effekter

Om du har adhd eller add och får rätt behandling så finns det goda chanser att dina symptom ska minska. Du ska få en förbättrad koncentration och ofta lättare klara av din vardag med arbete, utbildning och relationer. Även psykisk ohälsa tenderar att minska om du har någon.

Vilka vi är

Vi på Psykea är legitimerade psykologer och psykiatriker verksamma i Göteborg och Västsverige. Många som har blivit utredda på mottagningen har valt att fortsätta med såväl medicinering som individ- och gruppterapi hos oss. Flera har successivt fått en ökad livskvalitet.

Kommentar från en som blivit utredd av oss:

"Jag är otroligt tacksam för att jag orkade ta hjälp och att vi gjorde utredningen. Mitt liv har förändrats mycket. Idag klarar jag av saker jag aldrig förut trodde jag skulle göra. Jag kan fokusera och mitt arbete är så mycket roligare då jag nu lyckas upprätthålla en röd tråd."

Ring oss på 031-320 42 64

eller använd kontaktformuläret nedan

Med utredning av adhd eller add får du hos oss:

  • Möjlighet till medicinsk behandling (högsta prioritet*)

  • Möjlighet till professionella kunskaper om adhd och add (högsta prioritet*)

  • Möjlighet till psykoterapi individuellt eller gruppterapi (näst högsta prioritet*)

*Socialstyrelsen (2022).
"Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism."

 

Läs om medicinsk behandling och terapi vid adhd som vi på Psykea erbjuder.

Om adhd, add och insatser

 

Adhd eller add är en neuropsykiatrisk diagnos och har därmed utvecklingsneurologiska orsaker. Hjärnan fungerar delvis annorlunda hos personer som har diagnosen, vilket kan vara både en styrka och en svårighet. För att uppfylla diagnosen adhd eller add har man svårigheter inom olika livsområden som arbete och socialt.  

Rekommenderade insatser vid adhd eller add hos vuxna är primärt mer kunskap om diagnosen samt medicinering samt sekundärt psykologisk behandling.

Källa: Russel, A. B., 2014,
Attention-Deficit Hyperactivity Disorder:
A Handbook for Diagnosis and Treatment

Varför

Skillnader mellan kvinnor och män som har adhd eller add

 

Vid diagnostisering av vuxna med adhd eller add förekommer skillnader mellan kvinnor och män. Den största skillnaden som ses är att kvinnor tenderar att få mer inre symptom och att män i större grad agerar ut symptomen. Förmodligen därför är det också vanligare med ångest och depression hos kvinnor med adhd och add, i jämförelse med män som kan ha mer svårigheter med ilska. Impulsivitet och hyperaktivitet avtar med åldern hos både män och kvinnor.

Oavsett om du är kvinna eller man kan du få en första bedömning av adhd eller add, genom ett kortare snabbtest hos oss.

Källa: Kopp, S. & Gillberg, C. (2022). ”Symtom, diagnostik och förlopp vid ADHD hos flickor och kvinnor”. Läkartidningen.se, 2022;119:21132

Boka ett kort snabbtest här

Untitled presentation.png

Kvinnor har också ADHD, oftare än vad man tidigare trott.

Om Psykea och Joni Karlsson

 

Psykea arbetar för människors

välbefinnande och utveckling. Vi är psykologer och psykiatriker i Göteborg och Västsverige.

 

Psykea är en delverksamhet till Joni Valter Karlsson AB. Psykeas mottagning finns i centrala Göteborg, på Kungsportsavenyn 37 (extern länk: google-maps). 

Elias & Joni-99_edited_edited.jpg
Psykea_only_text_wide.png
Elias & Joni-95_edited_edited.jpg
Profil två Psykiater Göteborg Valerio.jpg

Utredande psykolog

Joni Karlsson är leg. psykolog och verksamhetsansvarig, med flera års erfarenhet av att utreda och terapi med vuxna med adhd och add.

Utredande psykiater

Valerio Orlandi är specialistläkare inom allmänpsykiatri med mångårig erfarenhet av vuxenpsykiatriskt arbete i Västsverige och forskning.

Maria Hermanssons, leg. psykolog.jpg

Utredande psykolog

Maria Hermansson är leg. psykolog med mångårig erfarenhet av att arbeta med vuxna klienter inom primärvård och vuxenhabilitering.

Nedan kan du läsa de olika delarna i utredningen, tidsåtgång, hur utredningen kan användas, kostnad, garantier och säkerhet samt hur du bokar en tid.

Ring oss på 031-320 42 64

eller använd kontaktformuläret nedan

Läs om oss på Psykea

Om oss

Hur en utredning går till

 

1. Första bedömning av adhd eller add

Steg ett är att vi bokar in en första bedömning (screening) antingen på mottagningen eller via videolänk. Bedömningen tar ungefär 1,5 timme och avgör om vi går vidare med en hel utredning. Den ingår sedan i priset för en hel utredning.

 

2. Planering och förberedelser

Vi planerar för själva utredningen. Förberedelse behöver helst göras i att få ut journalkopior från tidigare vård och informera anhörig som ska delta. Du behöver vara drogfri så att vi vet att svårigheterna beror på adhd eller add.

ADHD livspusslet.png

 

3. De faktiska delarna i en utredning

Dessa delar kan antingen göras över en heldag eller tas stegvis.

Psykologdelen

Hela psykologdelen kan göras under en heldag på mottagningen eller delas upp. Alla delar utom testningen kan göras digitalt.

  • Mer om dig, dina styrkor och svårigheter och din bakgrund

  • Intervju gällande adhd eller add med dig och anhörig

  • Anamnes med någon som känner dig från barndomen

  • Testning av dina intellektuella förmågor (OBS. Måste göras på plats.)

  • Undersökning av eventuellt andra psykiatriska diagnoser
     

Läkardelen

Medicinsk bedömning med specialistläkare inom allmänpsykiatri. Den sker på mottagningen och tar mellan 45-60 minuter. 
 

Återgivning

Återgivning av utredningen med individanpassade rekommendationer. Sker ofta en till två veckor efter läkardelen. Du får utredningen utskriven och signerad av både psykolog och läkare.

Tidsåtgång

Att färdigställa en utredning av adhd eller add tar i genomsnitt från två veckor till ett par månader beroende på flera faktorer.

Ta kontakt här för en första bedömning

Hur

Betalning

 

Du kan antingen betala per timme eller för en hel adhd- eller add-utredning. Priset varierar utifrån olika faktorer, ta kontakt för en offert. Betalning är möjlig på faktura, Swish, kort, Klarna eller Apple Pay. Arbetsgivare har möjlighet att stå för hela eller delar av kostnaden.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Psykea

Betalning

Efter utredningen

 

När utredningen är klar ges du möjlighet att fortsätta med medicinering, personlig rådgivning och psykoterapi hos oss på Psykea.

Vi på Psykea erbjuder individ-, par- och gruppinsatser för personer med adhd och add, och deras anhöriga.

 

Tjänsterna erbjuds på mottagningen, via telefon eller digitalt.

Du har rätt till anpassningar och stöd enligt lagen om särskilt stöd (LSS). Kommuner och regioner erbjuder olika hjälpmedel för adhd eller add och dina närmaste kan få anhörigstöd. 

Image by Tom Wilson

Arbeta till exempel med planering och organisering via individuell terapi eller gruppterapi hos oss.

Läs mer om behandling vid adhd hos Psykea här

Efteråt

Försök vara ute i god tid

 

Eftersom utredningar kan vara relativt omfattande och komplexa rekommenderas det att boka en första bedömning i god tid. 

Garantier och trygghet

Genom att boka en första bedömning (screening) av adhd eller add åtar du dig att endast betala 2500 kr om vi inte går vidare med en utredning. Oftast går vi vidare med utredning och då ingår den första bedömningen i ett paketupplägg.

Om du väljer att fortsätta med en utredning har du rätt att ångra dig när som helst; men du behöver betala för den tiden som gått åt och inom närtid har planerats in.

 

Avbokningspolicy gäller enligt följande: 48 timmar innan en första bedömning, en vecka innan inbokad halvdag och två veckor innan inbokad heldag. Om policyn inte följs tas en ersättning per inbokad timme ut på 1750 kr.

Psykea är en delverksamhet av Joni Valter Karlsson AB, vilket är en verksamhet som är godkänd av Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Verksamheten är försäkrad inom hälso- och sjukvård. Säkerhetsklassade digitala program används som följer Socialstyrelsens krav och GDPR. Kliniker som arbetar inom Psykea kvalitetssäkras av ett professionellt rekryteringsföretag inom vård och omsorg.

Integritetspolicyn.

Personuppgiftshantering enligt GDPR.

Garantier

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Kontakt och tidbokning

 

Varmt välkommen att kontakta oss för bokning av tid, frågor eller information:

Elias & Joni-99_edited_edited.jpg

Psykeas mottagning ligger vid hörnet på Kungsportsavenyn 37, korsningen Avenyn och Engelbrektsgatan.

Kontakt

Kontaktformulär

Psykea_only_text_wide.png

Länk till hantering av personuppgifter:  https://www.jonikarlsson.se/integritetspolicy

Kontat adhd vuxna göteborg
bottom of page