Image by Freddy Castro

Hur en ADHD-utredning kan rikta din energi till något konstruktivt och produktivt

Asset 20_4x-8-3-2-vit-fyrkant_edited.png

ADHD-utredning för vuxna i Göteborg

 

Har du upplevt i stort sett hela ditt liv att det varit svårt få ordning på livet och att det lätt blir för mycket? Du kanske känner att du har en stor kapacitet men har svårt att kanalisera den. Du vet vad du ska göra men det blir inte av. 

Genom en ADHD-utredning kan du få en fördjupad och specifik förståelse för dina svårigheter och börja kanalisera dina styrkor. Utredningen möjliggör också en skräddarsydd psykologisk behandling oavsett om du får en diagnos eller inte. Visste du att ADHD är den psykiatriska diagnos som det finns bäst behandling för? I form av medicin och psykologisk behandling.

En utredning kan göras på en heldag. Du behöver bara komma till min mottagning i Göteborg. Man kan även dela upp tillfällena veckovis. När väl utredningen är klar, vilket brukar ta en till tre månader, kan du påbörja behandling och få resultat relativt snabbt. 

 

En framtid är då möjlig där du inte bara vet saker utan också får saker gjorda (i tid). Din livskvalitet ökar, det går bättre på arbetet och dina privata relationer fördjupas. Andra psykiska problem som du har minskar.

Som verksam psykolog i Göteborg erbjuder jag personaliserade psykologtjänster som håller över livet. Du kan se mig som din “huspsykolog” som du kan komma till många år framöver och i olika delar av ditt liv. Tidigare klienter som blivit utredda hos mig har ofta valt att fortsätta hos mig med psykologisk rådgivning och behandling. Flera har successivt fått en ökad livskvalitet.  Genom att erbjuda behandling efter utredningen känner vi redan varandra och genom den fördjupade kunskapen om dig kan jag skräddarsy behandlingar och lösningar för dig. Som ett exempel erbjuder jag en nischad gruppterapi för vuxna med ADHD i höst som tidigare blivit utredda hos mig. 

Få ordning på ditt liv

Joni Karlsson, legitimerad psykolog med mottagning på Kungsportsavenyn 37, i centrala Göteborg. 

Genom en ADHD-utredning med mig får du

 • Förståelse för dina problem och dina styrkor

 • Psykologisk behandling som ger resultat

 • En långsiktig psykologkontakt 

 • Nischade behandlingar som gruppterapi för vuxna med ADHD i yrkeslivet

 • Ordning och struktur och kunna rikta din energi på det som är viktigt

Varför ADHD behöver utredas och behandlas

 

ADHD är en neuropsykiatrisk diagnos och har därmed utvecklingsneurologiska orsaker. Det går att beskriva det som att hjärnan fungerar annorlunda hos en som har diagnosen ADHD. Det kan både vara en styrka och en svaghet. Forskare brukar säg att det finns ett glapp hos personer med ADHD mellan att ha kunskap och veta hur man ska använda kunskapen. En nedsättning i prestation, ej kunskap. På senare tid används ordet neurodiversitet, för att förtydliga att  ADHD inte är primärt en nedsättning utan en variation av hur den mänskliga hjärnan kan fungera. Dock är det viktigt med utredning och behandling utifrån hur samhället ser ut i dag för personer med ADHD. 

 

Effektiv behandling mot ADHD hos vuxna anses av forskarvärlden vara psykoedukation, medicinsk behandling och psykosocial behandling. Där det viktiga första steget är att göra en ordentlig neuropsykiatrisk utredning för säkerställa diagnosen. (Källa: Russel, A. B., 2014, Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, Fourth Edition: A Handbook for Diagnosis and Treatment)

Du är välkommen att boka en första tid för utredning av ADHD hos mig som legitimerad psykolog. Min mottagning är belägen på Kungsporstavenyn 37 i Göteborg. Utredningarna erbjuds i samarbete med specialistläkare.

Nedan kan du läsa om hur en utredning går till, de olika delarna, tidsåtgång, hur den kan användas,  ersättning, garantier och säkerhet samt hur du bokar en tid.

Psykolog Göteborg – Joni Karlsson

Joni Karlsson, legitimerad psykolog med mottagning på Kungsportsavenyn 37, i centrala Göteborg. 

De olika momenten i ADHD-utredningen

Första steget, screening av ADHD

Du bokar in en första tid och då för screening av ADHD. En screening tar 60 minuter och ger en första bild i om det kan handla om ADHD. Vid screeningen får du berätta om hur du upplever dina svårigheter och fylla i ett frågeformulär. Screeningen kan göras på på mottagningen eller digitalt. Om screeningen visar att det finns möjliga kännetecken på ADHD bokar vi in ett bedömningssamtal på 90 minuter.

Det andra steget,

bedömning och planering

Efter screeningen har vi en längre bedömningssession på 90 minuter, gärna på plats men det går också att göra det via videolänk. Vid bedömningen görs en fördjupad intervju. Bedömningen syftar till att ta beslut ifall det är aktuellt med en hel utredning och på vilket sätt.

ADHD livspusslet.png

Det tredje steget, själva utförandet av hela utredningen

Utredningens delar består vanligtvis av: 

 1. Bedömningssamtal (som ofta då redan är avklarat)

 2. Anamnes och diagnostisk intervju

 3. Intervju med anhörig

 4. Kognitiv testning

 5. Differentialdiagnostik

 6. Eventuell medicinsk utredning av specialistläkare inom allmänpsykiatri 

 7. Återgivning av utredning och individanpassade rekommendationer

 

En vanlig utredning tar i genomsnitt 17,5 timmar i sammanlagd arbetstid. Vid bedömningen ser vi om om det krävs en mer komplex utredning som brukar ta 22,5 timmar i genomsnitt.

Det fjärde steget,  vad som kommer efter utredningen

När utredningen är färdig har du möjlighet att fortsätta med psykologisk behandling och rådgivning med mig. Du kan också få stöd med hur du ska gå vidare samt att få medicinsk behandling av den specialistläkare jag samarbetar med.

Tidsåtgång och ersättning

 

Du har vanligtvis möjlighet att få en första tid för screening inom 1-2 veckor. När vi väl påbörjar utredningen brukar den ta från 1-3 månader att bli klar. Du kan välja att göra de olika delarna så koncentrerat som möjligt eller sprida ut delarna. Har du möjlighet att avvara en helarbetsdag fungerar det att koncentrera delarna, har du svårare att komma ifrån under vardagar kan vi göra ett veckovis upplägg.

 

Du kan välja mellan olika ersättningsmodeller. Antingen ersätta utifrån antal timmar efter varje del via Swish eller faktura, eller ersätta för hela utredningen på en gång i samband med att bedömningssamtalet är avklarat. Väljer du att ersätta för hela utredningen på en gång blir ersättningen i snitt 6 till 9 procent lägre.

Har du frågor är du välkommen att kontakta mig.

Hur du kan använda en utredning

När utredningen är färdig får du en sammanställning av utredningen i form av ett utlåtande. Utlåtandet kan användas på flera olika sätt. Förutom att gå vidare med medicinsk och psykologisk behandling har du rätt att få anpassat stöd enligt lagen om särskilt stöd (LSS). Du har alltså rätt att få anpassningar när du studerar och arbetar. Det finns också olika hjälpmedel som du kan få av din kommun eller region. Anhöriga kan få anhörigstöd av respektive kommun. 

Om du väljer en ADHD-utredning hos mig får du möjlighet att ta del av olika behandlingserbjudanden, som till exempel en nischad stöd- och terapigrupp för vuxna med ADHD. Gruppen erbjuds i mån av plats. Allt detta på samma adress: Kungsportsavenyn 37, Göteborg.

Få ordning på ditt liv med ADHD.png

Långa köer och svårt att få tid

 

Olyckligtvis är det långa köer inom den regionala psykiatrin för att bli utredd för ADHD. Det är inte konstigt eftersom en ordentligt gjord utredning tar tid. Vissa utredande instanser hastar tyvärr igenom utredningarna vilket minskar kvaliteten och säkerheten av resultaten. Jag eftersträvar hög kvalitet och vetenskaplighet när jag utför mina utredningar och därför kan det ta tid. Ett tips är att boka en första tid i god tid eftersom jag inte kan utföra många utredningar samtidigt. Det viktigaste är att du får professionell hjälp med din svårigheter och hellre snarare än senare. 

Garantier och trygghet

psy-logga.png

Genom att boka en första screening av ADHD förbinder du dig inte att genomgå eller ge ersättning för en hel utredning. Du kan välja att avsluta efter screeningen oavsett, men väljer du att fortsätta tillgodoräknas screeningen i utredningen. 

Om du väljer att fortsätta med utredningen har du rätt att ångra dig när vi påbörjat och endast ersätta för den tiden som har gått åt tills du skriftligen har ångrat dig. Om vi har bokat in hel- eller halvdagar behöver dessa avbokas senast en vecka innan.

Min verksamhet är godkänd av Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Verksamheten är försäkrad inom hälso- och sjukvård. Jag är medlem av Sveriges Psykologförbund, Psykologföretagarna och Sveriges Kliniska Psykologers Förening. Säkerhetsklassade datorprogram används som följer Socialstyrelsens krav och GDPR. Din personliga integritet tas på allvar.

Integritetspolicyn.

Personuppgiftshantering enligt GDPR.

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Kontakt och tidbokning

Välkommen att använd kontaktformuläret nedan för att boka en första tid för utredning av ADHD och/eller ställa frågor. Vänligen uppge för- och efternamn, kontaktuppgifter och en beskrivning. 

Elias & Joni-99_edited_edited.jpg

Korsningen Avenyn/Engelbrektsgatan, mottagningen ligger vid hörnet på Kungsports(avenyn) 37.

Kontaktformulär