Utgångspunkter

Psyf”re_CMYK_4cm.tif

Nedan följer viktiga utgångspunkter i mitt arbete som psykolog

 

Akademisk professionsutbildning med bredd


Jag har gått det femåriga psykologprogrammet vid Göteborgs universitet (GU). Psykologprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. Psykologprogrammet i Göteborg är känt för sin höga kvalitet och bredd på psykoterapeutisk träning med erfarna handledare. Där ges praktisk utbildning för de två största behandlingsmetoderna, KBT och PDT. För legitimationen gjorde jag en ettårig praktiktjänstgöring.

Evidensbaserad psykologisk praktik

Jag arbetar utifrån principer för Evidensbaserad Psykologisk Praktik (EBPP). EBPP innebär att psykologisk expertis förs samman med relevant forskning och klientens behov och förutsättningar. Detta för att ge så hög kvalitet på psykologtjänsterna som möjligt. Principerna för EBPP är framtagna av av ett stort professionellt kollegium av nationellt och internationellt verksamma psykologer och forskare. Dessa godkändes 2020 av Sveriges Psykologförbund. 

Etik och juridik

Som medlem i Sveriges Psykologförbund följer jag de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden samt alla de lagar som följer legitimationen. 
 

Relevant arbetslivserfarenhet

 

Efter flera års erfarenhet av att arbeta privat utifrån olika psykoterapeutiska metoder har jag förfinat och breddat kvaliteten i mitt arbete. Arbetet har skett med både mestadels individer, men även par. 
 

Medlemskap i professionsförbund

Med  medlemskap i Psykologföretagarna är dom som klient försäkrad. Min verksamheten är godkänd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Jag är också medlem i Sveriges Psykologförbund, samt Sveriges Kliniska Psykologers Förening.