Utgångspunkter som psykolog

Bästa kliniska psykolog-bredd i Sverige

Bästa lämpliga metod

Jag tar etik på allvar

Nischad arbetslivserfarenhet

Medlemskap i professionsförbund

Psyf”re_CMYK_4cm.tif

Intresse för idéutveckling

Nedan följer viktiga utgångspunkter i mitt arbete som psykolog.

 Jag har gått det femåriga psykologprogrammet vid Göteborgs universitet (GU). Psykologprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. Psykologprogrammet i Göteborg är känt för sin höga kvalitet och bredd på psykoterapeutisk träning med erfarna handledare. Det har bäst klinisk bredd i Sverige. Där ges mest praktisk utbildning för de två största behandlingsmetoderna, KBT och PDT. För legitimationen gjorde jag en ettårig praktiktjänstgöring.

Jag arbetar utifrån principer för Evidensbaserad Psykologisk Praktik (EBPP). EBPP innebär att psykologisk expertis förs samman med relevant forskning och klientens behov och förutsättningar. Detta för att ge så hög kvalitet på psykologtjänsterna som möjligt. Principerna för EBPP är framtagna av av ett stort professionellt kollegium av nationellt och internationellt verksamma psykologer och forskare. Dessa godkändes 2020 av Sveriges Psykologförbund. 


Som medlem i Sveriges Psykologförbund följer jag de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden.
 

 

Efter flera års erfarenhet av att arbeta privat utifrån olika psykoterapeutiska metoder har jag förfinat och breddat kvaliteten i mitt arbete. Arbetet har skett med både individer och par. 
 

Med mitt medlemskap i Psykologföretagarna är du som patient försäkrad på de sätt som krävs av en vårdgivare. Min verksamhet är godkänd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Jag är också medlem i Sveriges Psykologförbund. 

Intresse för idéutveckling, forskning, tänkande och liknande gör att jag kan vara kreativ och skapande som psykolog. Jag läser mycket böcker kring olika ämnen som berikar mitt arbete. Skrivandet är ett sätt för mig att processa det jag läst och det har blivit en bok än så länge. Har du något intressant som du tänkt på och vill dela med dig? Mejla mig gärna på psykolog@jonikarlsson.se.