Joni Karlsson

Psykolog i Göteborg

Psykolog Göteborg – Joni Karlsson

Söker du psykolog i Göteborg? Jag är en legitimerad psykolog med mottagning på Kungsportsavenyn 37 som erbjuder skräddarsydda psykoterapier och utredningar. I mitt arbete strävar jag efter att ge bästa möjliga psykologtjänst utifrån förutsättningar och behov.  

Border till hemsida på byggnaden.png

Mottagning i centrala Göteborg

Det jag främst arbetar med

Som psykolog i Göteborg arbetar jag främst med psykoterapi utifrån flera svårigheter som liknar varandra. Under åren har jag märkt att många söker hjälp för svårigheter som kan diagnosticeras som ADHD, autism, bipolär sjukdom och emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS) eller borderline personlighetssyndrom som det också kallas för. Har man en eller flera av dessa diagnoser eller symptom som påminner om dessa brukar man också ha andra svårigheter som ångest, depression, självskadebeteenden, PTSD och missbruk bland flera. För att förstå dessa svårigheter behövs oftast en omfattande bedömning och inte alltför sällan utredning göras, för att sedan kunna ge adekvat behandling som i psykoterapi eller medicinering. 

Som tur är finns det hjälp att få om man har några av dessa svårigheter. ADHD eller ADD är en av de psykiatriska diagnos som det finns bäst behandling för. I dag har vi bättre förståelse för hur autism och ADHD/ADD kan skilja sig mellan kvinnor och män, och därmed ställa mer korrekta diagnoser och bättre behandling. Vad gäller bipolär sjukdom finns det god evidens för medicinsk behandling som det primära, men också psykologisk behandling som en god hjälp i kombination. För borderline personlighetssyndrom eller EIPS har det gjorts mycket forskning på psykoterapier som fungerar väl och minskar svårigheterna; i dag vet vi också att pojkar och män också i större grad än vad vi trott tidigare kan ha dessa svårigheter. Som ni märker finns det aspekter av genus inbakat i flera av dessa diagnoser. Det går också därmed att förstå hur diagnoser på ett sätt är kulturella skapelser som hjälper oss att arbeta med mer avgränsade problem. 

Som psykolog i Göteborg arbetar jag också med andra problem och utmaningar. Människan är komplex och kan inte lätt förstås endast utifrån diagnoser. Mitt arbetssätt med psykoterapi och utredning är därför öppet och utforskande. Välkommen du också som inte kan sätta fingret på vad du behöver hjälp med, eller som har någon annan problematik eller fråga. Jag kan också rekommendera bra psykologer i Göteborg ifall någon skulle vara bättre lämpad. Det viktigaste är att du som söker hjälp får den hjälp du behöver.

Psykoterapi

Psykoterapi eller samtalsterapi går ut på att i samtal med en psykolog eller psykoterapeut arbeta med sig själv utifrån psykologisk vetenskap och beprövad erfarenhet. Psykoterapi syftar till att göra en fri från psykiatriska diagnoser och sjukdomar på olika sätt. Psykoterapin bidrar också till att utforska vad man vill med livet och hur man ska leva ett mer fulländat liv. För mig är det alltid viktigt att samtalsterapi är relevant och att den ger så bra resultat som möjligt. I mitt arbete utgår jag från beprövad erfarenhet och vetenskap, vilket innebär att inriktningen på psykoterapin kan variera. Jag erbjuder de två vanligaste terapiformerna KBT och PDT i Göteborg eller digitalt. Du kan läsa mer om dem här på hemsidan.

Elias & Joni-71_edited.jpg

Utredningar

Som en del i en helhetslösning, erbjuder jag som psykolog utredningar och fördjupade remisser, för diagnoser som: ADHD, autism, bipolär sjukdom och EIPS eller borderline personlighetssyndrom. Ofta blir utmaningen att förstå vad som är den primära problematiken och hur svårigheterna hänger ihop. Genom en utredning ges en fördjupad och större förståelse för svårigheter och styrkor hos individen, vilket gör att behandling bättre kan skräddarsys samt att resultaten i slutändan blir mycket bättre. Målet är att minska så mycket lidande som möjligt, öka livskvaliteten, kompensera och arbeta med svårigheter samt framhäva styrkor och bygga på dessa för att öka motståndskraften. 

Hur det går till

Boka tid med mig som psykolog i Göteborg genom kontaktformuläret, e-post eller telefon. Välkommen sedan till psykologmottagningen som ligger på Kungsportsavenyn 37, mittemellan Valand och Götaplatsen. Videosamtal är också möjligt. Första tillfällena är utforskande och undersökande till sin karaktär och skiljer sig åt beroende på vad du söker för: 

  • Vid psykoterapi är första tillfället på 45 minuter, du får möjlighet att beskriva din problematik och din bakgrund samt få information om hur psykoterapi kan hjälpa just dig. Du erbjuds också grundläggande kunskaper som brukar vara användbara oavsett problematik.

  • Vid psykologutredning gör vi en första screening på 1,5 timme där du kan få en uppskattning kring vad för problematik det kan handla om och förslag på hur du kan gå vidare.

 

Välkommen! 

Joni Karlsson,

leg. psykolog

Nyheter

2022-01-17. Podden finns nu på Spotify (länk) och Apple Podcasts (länk).

 

2022-01-08. Avsnitt 2 av Albatross Psykologpodd finns nu ute i etern! I avsnittet försöker vi svara på frågan – "Varför psykoterapi?".

2021-12-20. Jag har varit med och skrivit en debattartikeln om att Sveriges psykologförbund likt USA:s behöver utreda hur man agerat i relation till strukturell rasism. Ni kan hitta debattartikeln i senaste numret av Psykologitidningen, på sida 40: länk.

 

2021-12-12. Ny podd ute! Jag har tillsammans med en kollega startat en ny psykologpodd: Albatross Psykologpodd. Här är dess hemsida

Kommande nyheter

I början av 2022. Texter om ADHD, bipolär sjukdom och emotionellt instabilt personlighetssyndrom / borderline personlighetssyndrom ska publiceras på hemsidan.