Joni Karlsson

Leg. psykolog
Fil.kand. i idé- och lärdomshistoria

Hej och välkommen! Du har kommit till mitt psykolog-fönster ut mot cyberrymden. Jag är en privatpraktiserande psykolog med mottagning i centrala Göteborg och digitalt.

 

Kanske har du haft relationella problem, blivit lite själsligt trasig av det och behöver förstå och reda ut saker hos dig själv (även om folk i din omgivning också skulle behöva det). Kanske är du bara lite nere och har svårt att finna din plats och motivation till saker och ting. Det kan vara olika saker, högt och lågt.  

Nu är det så att jag har arbetat med detta under flera år. Kanske till och med har egna erfarenheter av det, vem vet, jag är ju bara människa. Mina utgångspunkter är att blanda olika psykoterapeutiska metoder: också en blandning av nutid, dåtid och framtid. Även svåra beslut och meningen med livet kan vi samtala om.

Du bokar en tid genom kontaktsidan. Jag svara dig och vi bestämmer en tid. Antingen ses vi på Kungsportsavenyen 37 eller digitalt via videolänk. Vid första tillfället behöver du beskriva anledningen till att du söker psykolog och vem du är. Jag beskriver upplägget för psykoterapin samt ramar för behandlingen. Oftast provar vi ett par gånger för att se hur det blir. Du ska kunna känna dig nöjd efter varje session.

En inre resa i det outforskade 

Psykoterapi ska kunna öppna upp nya möjligheter för dig, där du ser dig själv i ett nytt ljus och därmed kan prova nya saker i ditt liv. Dessa nya erfarenheter gör att du förstår dig själv ännu mer. Självinsikter skapas. På något sätt ska det vara ett äventyr, lite farligt kan det kännas men något som egentligen gör att du mår bättre. Som en båttur mot okänt men spännande hav. 

I mitt arbete utgår jag från det jag ser, hör, känner och tänker i mötet med dig. Du berättar och du är. Jag bygger min pyramid med kunskap med dig; endast i slutet på toppen av pyramiden vågar jag försöka tro att jag börjar förstå tillsammans med dig. Det kallas för empirism.

Empirism

Men jag har en annan svalare sida. Jag utgår från teorier, metoder och forskning. Pyramiden är nu uppochnervänd; botten står vänd mot himmelen. Min kunskapsbas och analytiska förmåga letar sig nedåt mot spetsen av pyramiden och används för att arbeta med din specifika problematik. Det kallas för rationalism.

Det är så vi dialektiskt arbetar, växelvis: utifrån en öppenhet för din individualitet och dina specifika problem samt utifrån mina mer generella kunskaper och metoder.

 

 

Låter det som något du vill testa?

Hör gärna av dig.

Låter det flummigt?

Läs mer kring det tekniska via menyn uppe till höger.

Rationalism

Växelverkan

psykolog@jonikarlsson.se      +46 31 41 22 21      Kungsportsavenyen 37, Göteborg