Psykolog Joni Karlsson

Hej och välkommen till mitt psykolog-fönster ut mot cyberrymden! Jag är en legitimerad psykolog med mottagning i centrala Göteborg.

 

Kanske du haft svårigheter i ditt liv som varit psykiskt påfrestande och behöver förstå och reda ut saker. Kanske du och din partner har relationsproblem och behöver stöd utifrån. Kanske är du nedstämd, har svårt att finna din plats och motivation i livet. Eller så kanske du känner oro och ångest. Det kan vara olika saker, högt som lågt.  

Som psykolog har jag arbetat med dessa svårigheter under flera år. I mitt arbete utgår jag från olika teorier och metoder för att ge en så kvalitativ och relevant tjänst som möjligt. Ett öppet och utforskande samarbete är något jag eftersträvar. Genom att arbeta så här hittar vi vägar som tar dig framåt.

Du kan kontakta mig via kontaktformuläret. Jag återkopplar via mejl för att boka in en tid. Sedan ses vi på Kungsportsavenyn 37. Vid första tillfället får du möjlighet att i lugn och ro beskriva din problematik och vem du är. Jag beskriver hur det ungefär går till och ger förslag på hur vi kan arbeta. Oftast provar vi ett par tillfällen. Du ska kunna känna dig nöjd efter varje session.

Psykoterapi – En inre resa i det outforskade 

Som psykolog arbetar jag utifrån psykoterapi. Med psykoterapin kan du utforska nya sidor hos dig, få nya insikter och våga prova nya saker. Det hjälper dig att komma ifrån gamla negativa tankebanor och beteendemönster. Vi kan lägga fokus på här-och-nu, att utforskar tidiga erfarenheter och även titta framåt. Psykoterapi är ett inre äventyr, som vid en färd mot okänt och spännande hav vaknar du till liv.

I psykoterapin utgår jag från det jag ser, hör, känner och tänker i mötet med dig som klient. Du berättar och vi utforskar tillsammans. Från grunden bygger vi upp en förståelse för hur vi ska arbeta utifrån dina specifika problem och din bakgrund. Som på toppen av en pyramid kan vi i slutet börja överblicka helheten, förstå och göra verklig skillnad. Förenklat kallas det för empirism.

Empirism

En annan sida i psykoterapin är att vi utgår från teorier, metoder och forskning. Utgångsläget är det omvända från ovan. En kunskapsbas används för att förstå och arbeta med dina specifika problem och din bakgrund. Förenklat kallas det för rationalism.

Rationalism

Växelvis arbetar vi utifrån dessa båda sidor av det specifika och det generella. Det specifika med dig och dina problem påverkar vilka kunskaper och metoder som används. Vilken effekt dessa kunskaper och metoder i sin tur har på dina problem avgör vilket nästa steg blir. Det är alltså en växelverkan mellan empirism och rationalism som bygger på vartannat. Förenklat kallas det för dialektik eller evidensbaserad psykologisk praktik.

 

 

Låter det som något du vill testa?

Kontakta gärna mig via kontaktformuläret.

Vill du veta mer?

Läs mer via menyn uppe till höger.

Dialektik

psykolog@jonikarlsson.se      +46 31 41 22 21      Kungsportsavenyn 37, Göteborg