top of page

Utredning av autism för vuxna 
i Göteborg, Stockholm & digitalt

Har du känt hela livet att du är annorlunda än andra?
Upplever du att sociala interaktioner är energikrävande? 
Har du svårt att hantera förändringar?
Kanske har du autism som vuxen.

Joni Karlsson leg. psykolog erbjuder utredning av autism för vuxna i samarbete med  

Utredning av autism hos vuxna

 

Har du upplevt svårigheter med sociala interaktioner och att det har lett till mycket energiåtgång under ditt liv? Dras du ständigt till specifika intressen och har problem att engagera dig utanför dem? Dessa tecken kan tyda på att du har autism som vuxen.

Det är aldrig för sent för en utredning av autism som vuxen. Forskning och erfarenhet visar att diagnos även i vuxen ålder ger hopp. Upptäckten av autism kan ge lättnad då livet blir mer begripligt, och tidigare erfarenheter omvärderas. Många vuxna med autism brottas med psykiska svårigheter som ångest, depression och utmattning. En utredning av autism kan vara nyckeln för att effektivt hantera dessa problem.

 

En utredning av autism kan göras under en eller två heldagar i Göteborg eller Stockholm. Det är också möjligt att dela upp utredningen till flera tillfällen och att göra merparten digitalt. Processen innefattar möten med både psykolog och psykiater (specialistläkare inom allmänpsykiatri).

För vuxna med autism är kunskap om diagnosen avgörande. Terapi (enskilt eller i grupp) kan hjälpa dig bearbeta diagnosen och rikta livet. Med ökad medvetenhet blir det enklare att behandla ångest och depression.  En utredning underlättar också identifiering och utveckling av styrkor.
 

Joni Karlsson och medarbetarna på Psykea är legitimerade psykologer och psykiatrer, specialiserade på utredning och behandling vid neuropsykiatriska tillstånd hos vuxna. Vi finns centralt i Göteborg och Stockholm. Utredningarna görs gärna på plats men kan också utföras i stora delar online. Med bred erfarenhet erbjuder vi utredning oavsett komplexitet för personer 16 år och äldre. Många som genomgått utredning hos oss beskriver aha-upplevelser, känslor av lättnad med minskad psykisk ohälsa och en positivare känsla inför livet och framtiden.

Ta kontakt här för en första autism-screening

Genom en utredning av autism ges möjlighet till:

 • En djupare insikt om ditt unika sätt att fungera

 • Ökad förståelse bland din omgivning

 • Leva ett liv med mer acceptans och optimism

 • Utvecklingen av en genuin självbild och identitet
   

Vad är autism och varför bör det utredas?

 

Autism är en neuropsykiatrisk diagnos med utvecklingsneurologisk grund. Hjärnan fungerar något annorlunda vilket kan vara både både positivt och utmanande. Svårigheter uppstår ofta när omgivningen saknar kunskap. Forskning visar att acceptans för hur man fungerar främjar hälsa och utveckling. Därför är ett neuroaffirmativt förhållningssätt viktigt för både den med diagnosen och omgivningen.

 

Efter att en diagnos ställts behövs kunskap och anpassningar för individen, nära anhöriga och arbetsgivare. Perspektivförändringar är viktiga, och terapi kan vara en nyckel till att bearbeta den livsförändrande upptäckten i vuxen ålder.

Välkommen att boka tid via kontaktformuläret längst ner på sidan.

Kvinnor kan också ha autism

 

Ökad kunskap visar att fler kvinnor har autism än vad man tidigare trott. Forskning indikerar att kvinnor tenderar att dölja sina autistiska drag, vilket gör det svårare att upptäcka autism. Kamouflerandet ökar även risken för depression och ångest.

Om oss

Psykea sätter perspektiv på psyket. Vi arbetar utifrån en helhetsförståelse av människan som både kulturell och biologisk.

Psykea_logo_text.png

Vår mottagning i Göteborg finns på Kunsportsavenyen 37.

Vår mottagning i Stockholm finns på Brahegatan 10.

IMG_5444_edited.jpg

Läs mer nedan om:

 • Hur en utredning går till

 • Tid och ersättningar

 • Hur utredningen kan användas

 • Garantier och säkerhet

 • Kontakt och tidsbokning.

Eller boka en tid redan nu

Läs om Joni Karlssons och Psykeas verksamhet på:

www.jonikarlsson.se

www.psykea.se

Elias & Joni-95_edited_edited.jpg

Leg. psykolog

Joni Karlsson är leg. psykolog och verksamhetsansvarig, med mångårig erfarenhet av utredning och terapi av adhd hos män och kvinnor.

Maria Hermanssons, leg. psykolog.jpg

Leg. psykolog

Maria Hermansson har mångårig erfarenhet av att arbeta med vuxna inom psykiatrin.

Leg. psykiater

Tahmina Abbasi är specialistläkare inom allmänpsykiatri, med mångårig erfarenhet som psykiater i Stockholm.

Profil två Psykiater Göteborg Valerio.jpg

Leg. psykiater

Valerio Orlandi är specialistläkare inom allmänpsykiatri med mångårig erfarenhet av vuxenpsykiatriskt arbete i Sverige.

De olika delarna i en utredning av autism hos vuxna 

Första bedömning

En första bedömning är första steget innan eventuell utredning. Det är en initial kartläggning av symptom på autism. Den tar ungefär 1,5 timme och sker antingen på plats eller via videolänk. Om vi kan förvänta oss autism kan vi börjar planera för en utredning. Den första bedömningen är kostnadsfri om det är aktuellt att fortsätta med en utredning.

Innehållet i en vanlig utredning av autism hos vuxna

Utredningen innehåller:

 1. Fördjupat bedömningssamtal

 2. Genomgång av tidigare journaler

 3. Diagnostisk intervju med den som utreds och någon anhörig

 4. Eventuell intervju om uppväxt med nära anhörig

 5. Kognitiva test på plats

 6. Differentialdiagnostik

 7. Medicinsk bedömning av specialistläkare inom allmänpsykiatri

 8. Återgivning och individanpassade rekommendationer.

 

En standardutredning av autism hos vuxna tar minst 20 timmar i total arbetstid.

Efter utredningen

När utredningen är färdig får du individuella rekommendationer oavsett diagnos eller ej. Generellt sätt rekommenderas kunskaper om autism, förståelse hos anhöriga och arbetsgivare med medföljande anpassningar. Utredningen och diagnosen fungerar som värdefull information för att navigera genom livet för ökat välmående. Vi erbjuder också terapi efter utredning, individuell eller i grupp.

Ta kontakt här för en första autism-screening

Tidsåtgång och ersättningar

 

Du kan få en första bedömning inom 1-3 veckor och en fullständig utredning tar vanligtvis 1,5 månad. Du kan välja att delta koncentrerat under en eller två heldagar eller sprida det över flera veckor.

Ersättningen sker via faktura, bankkort eller Swish. Arbetsgivare eller försäkringsbolag kan eventuellt erbjuda ersättning. Priser varierar beroende på tidsåtgång. Vid frågor om ersättning och priser kan du fråga oss via mejl men definitivt svar kan först ges efter den första bedömningen. En första bedömning kostar 2500 kr och ingår om vi går vidare med en utredning.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Joni Karlsson här

Hur utredningen kan användas

Efter utredningen får du ett signerat utlåtande som vid diagnos ger dig rätt till lämplig vård, stöd och anpassningar. Studier och arbete regleras enligt Lagen om särskilt stöd (LSS). Kommuner och regioner erbjuder olika hjälpmedel för personer med autism och deras anhöriga. Anhörigstöd finns också tillgängligt för dina närstående från deras respektive kommun.

Vi på Psykea erbjuder också individuell terapi, stöd och konsultation, parterapi samt gruppterapi på mottagningen, via telefon eller videosamtal.

Boka tid här

Var ute i god tid

 

Boka din utredning i god tid. Kontakta oss snarast för att vara säker på att få en tid inom den närmsta månaden.

Garantier och trygghet

Vid bokning av en första bedömning för autism hos vuxna betalar du bara för det tillfället. Om det är aktuellt att göra en hel utredning ingår den första bedömningen i paketpriset. Beslutet om att fortsätta med en utredning görs oftast vid den första bedömningen. Om du önskar avbryta en påbörjad utredning måste du betala för den använda tiden och närliggande sessioner. 

 

För avbokning krävs:

 • Första bedömning, senast 48 timmar i förväg.

 • Halvdagsutredning, senast en vecka i förväg.

 • Heldagsutredning, senast två veckor i förväg.
   

Psykea är registrerad som en biverksamhet till Joni Valter Karlsson AB, som är godkänd av Socialstyrelsen och IVO, försäkrad inom hälso- och sjukvård samt medlem i relevanta organisationer. Vi använder säker mjukvara enligt gällande krav och GDPR. Rekrytering sker professionellt och medarbetare kvalitetssäkras. 

Integritetspolicyn.

Personuppgiftshantering enligt GDPR.

Kontakt och tidbokning

Använd formuläret nedan för att boka en tid för utredning av autism hos vuxna i Göteborg eller i Stockholm. Uppge för- och efternamn, kontaktuppgifter och ge en kort beskrivning. Fysiska möten äger rum på mottagningen i centrala Göteborg på Kungsportsavenyn 37 eller i Stockholm på Brahegatan 10. Flera delar går att göra digitalt via videolänk.

Elias & Joni-99_edited_edited.jpg

Korsningen Avenyn/Engelbrektsgatan, mottagningen ligger vid hörnet på Kungsports(avenyn) 37.

Kontaktformulär

Länk till hantering av personuppgifter:  länk

Kontat adhd vuxna göteborg
bottom of page