top of page

Utredning autism vuxna 
i Göteborg, Stockholm & digitalt

IMG_4945.HEIC

Tror du att du har autism? Kanske har du hittat olika sätt att hantera livet men upplevt det som svårt att få ihop vuxenlivet. 

Av: Joni Karlsson
Legitimerad psykolog

Utredning av autism hos vuxna

 

Har du upplevt svårigheter med sociala interaktioner och att det har lett till mycket energiåtgång under ditt liv? Dras du ständigt till specifika intressen och har problem att engagera dig utanför dem? Dessa tecken kan tyda på att du är i behov av en utredning av autism om du är vuxen.

Det är aldrig för sent att genomgå en utredning av autism. Forskning och erfarenheter inom autism hos vuxna ger hopp för dem som även får diagnosen senare i livet. Många vuxna som få reda på att de har autism känner en lättnad, då livet blir mer begripligt och tidigare erfarenheter omvärderas. Vuxna med autism har ganska ofta psykiska svårigheter med ångest, depression och utmattning. En autismutredning kan vara nyckeln till att effektivt hantera de medföljande psykiska problemen.

 

En utredning av autism kan göras under på en eller två heldagar i Göteborg eller Stockholm. Det är också möjligt dela upp utredningen till flera tillfällen och att göra merparten digitalt. Processen innefattar möten med både psykolog och psykiater (specialistläkare inom allmänpsykiatri).

Som vuxen med autism är kunskap om diagnosen mycket viktigt för att kunna få till ett fungerande liv. Terapi kan vara ett sätt att bearbeta en diagnos och få en riktning i livet. Gruppterapi ett sätt att dela erfarenheter och kunskaper med andra. Med vetskapen om din autism blir det också lättare att behandla pågående psykiatriska tillstånd som ångest och depression. Vid en utredning av autism utredning blir det lättare att identifiera och utveckla dina styrkor.

 

Vi är legitimerade psykologer och psykiatriker som bland annat specialiserat oss på autism-utredning för vuxna. Legitimerad psykolog Joni Valter Karlsson ansvarar för utredningen och är kontaktperson. Mottagningen finns centralt i Göteborg, utredningar erbjuds också i Stockholm vid behov. Utredningarna kan genomföras antingen på plats eller delvis online. Vi har bred erfarenhet av att utreda vuxna med autism och har möjlighet att inte bara utreda utan också ge behandling, terapi och kunskaper. Är du 16 år eller äldre är du välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret nedan. Många vuxna som utretts för autism har rapporterat aha-upplevelser, känt lättnader och upplevt en tydligare väg mot att förbättra sina liv.

Ta kontakt här för en första autism-screening

Genom en utredning av autism ges möjlighet till:

 • Få djupare insikt om ditt unika sätt att fungera

 • Öka förståelsen bland din omgivning

 • Lev med mer acceptans och optimism

 • Utveckla en genuin självbild och identitet
   

Vad är autism och varför bör det utredas?

 

Autism är en neuropsykiatrisk diagnos med utvecklingsneurologisk orsak. Det påverkar hjärnan och kan vara både en tillgång och en utmaning. Oftast uppstår svårigheter när omgivningen saknar kunskap om autism eller är oförberedd. Personer som har autism eller adhd kan kallas för neurodivergenta på så vis att de till vissa delar har ett annat neurologiskt fungerande än vad som är neurotypiskt. Forskning har visat att acceptera sitt annorlunda sätt att fungera neurologiskt är positivt för hälsa och utveckling, Viktigt alltså att utgå från ett neuroaffermativt förhållningssät både för den som har diagnosen och människor runtomkring. Förutom etiska skäl visar historien på att till exempel många framstående forskare tros ha haft högfungerande autism, eller aspergers syndrom.

 

Efter att en diagnos ställts behövs kunskap och anpassningar för individen, nära anhöriga och arbetsgivare. Perspektivförändringar är viktiga, och terapi kan vara en nyckel till att bearbeta den livsförändrande upptäckten i vuxen ålder.

Välkommen att boka tid via kontaktformuläret längst ner på sidan.

Kvinnor kan också ha autism

 

Kunskapen har på senare år ökat i att också kvinnor i större grad har autism. Det forskningen visar är att kvinnor har en ökad tendens att kamouflera sina autistiska drag, vilket medför att det kan vara svårt att förstå att det handlar om autism. Vid ökad kamouflering ökar också risken för depression och ångest. 

Välkommen att kontakta Joni Karlsson, leg. psykolog, för att boka tid för utredning av autism. Mottagningen ligger i Göteborg på Avenyn (extern länk: google-maps). Utredning erbjuds också vid behov i centrala Stockholm.

Läs mer nedan om:

 • Hur en utredning går till

 • Tid och ersättningar

 • Hur den kan användas

 • Garantier och säkerher

 • Kontakt och tidsbokning.

Eller boka en tid redan nu

Psykolog Göteborg – Joni Karlsson

Läs om Joni Karlssons verksamhet på jonikarlsson.se

De olika delarna i en utredning av autism hos vuxna 

Screening – en första bedömning

Screening är det första steget innan en eventuell utredning. Den är en initial bedömning som granskar vuxen- och barndomssymptom samt deras påverkan på livet. Tidsåtgången är ungefär 1,5 timme och kan ske antingen på plats eller via videosamtal. Screening ger en kvalificerad bedömning av möjlig autism och avgör om en utredning är lämplig. Om utredning behövs, planeras detta antingen vid screeningen eller under ett senare telefonsamtal. Om du går vidare med en utredning behöver du inte betala för screeningen.

Innehållet i en vanlig utredning av autism hos vuxna

En utredning av autism hos vuxna består av: 

 1. Fördjupat bedömningssamtal

 2. Genomgång av tidigare journaler

 3. Diagnostisk intervju med den som utreds och någon anhörig

 4. Eventuell intervju om uppväxt med nära anhörig

 5. Kognitiva test på plats

 6. Differentialdiagnostik

 7. Medicinsk bedömning av specialistläkare inom allmänpsykiatri

 8. Återgivning och individanpassade rekommendationer.

 

En standard utredning av autism hos vuxna tar ungefär 22,5 timmar för psykologen och 2 timmar för psykiatrikern (läkaren).

Efter utredningen

När utredningen är färdig får du individuella rekommendationer oavsett diagnos eller ej. Generellt sätt rekommenderas kunskaper om autism, förståelse hos anhöriga och arbetsgivare med medföljande anpassningar. Utredningen och diagnosen kan sägas vara ett rikt informationsmaterial om hur gå vidare i livet för ökad hälsa och välmående. Vi försöker erbjuda terapigrupper för vuxna med autism om tillräckligt många är intresserade. Individuell terapi erbjuds också vilket kan vara givande, särskilt om det finns samtidig psykiatrisk problematik med i bilden. 

Ta kontakt här för en första autism-screening

Tidsåtgång och ersättningar

 

Vanligtvis kan du få en screening inom 1-3 veckor.  En fullständig utredning med psykolog och läkare brukar ta 1-3 månader, ibland längre. Du kan välja att bidra med ditt deltagande i utredningen koncentrerat under en eller två heldagar eller sprida ut deltagandet till flera veckor.

Ersättningen för tjänsterna sker via faktura, bankkort eller Swish. Vanligtvis betalas merparten innan utredningen sätter igång i sin helhet, det går att betala löpande om du väljer att sprida ut sessionerna då utredningen utförs. Arbetsgivare eller försäkringsbolag kan eventuellt erbjuda ersättning för utredningen. Priserna varierar beroende på tidsåtgång och upplägg. Om du har frågor om ersättning och priser, kan du ta upp dem vid screeningen, som är separat från själva utredningen. Screeningen kostar 2750 kr och inkluderas i priset för en utredning.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Joni Karlsson här

Hur utredningen kan användas

När utredningen är klar, får du ett signerat utlåtande som kan användas på flera sätt. Det ger dig rätt till lämplig vård, stöd och anpassningar. Vid studier och arbete regleras anpassningar enligt Lagen om särskilt stöd (LSS). Dessutom erbjuder kommuner och regioner olika hjälpmedel för personer med autism och deras anhöriga. Dina närstående kan även få anhörigstöd från sina respektive kommun.

Hos legitimerad psykolog Joni Karlsson erbjuds individuell terapi, stöd och konsultation, parterapi samt gruppterapi. Dessa tjänster erbjuds

på mottagningen, via telefon och via videosamtal.

Boka tid här

Var ute i god tid

 

Eftersom utredningar kan vara omfattande och komplexa, rekommenderas att du bokar din tid i god tid. Kontakta oss så snart som möjligt, och vi kommer att undersöka tillgängliga tider.

Garantier och trygghet

Vid bokning av en första screening för autism hos vuxna betalar du endast för detta tillfälle. Beslutet att fortsätta med en utredning görs vanligtvis i slutet av screeningen eller under ett uppföljande telefonsamtal. Ibland kräver det betänketid både från psykologen och klienten, eller konsultation med en läkare. Beslutet om fortsättning görs gemensamt.

Om vi väljer att fortsätta med en utredning har du rätt att avbryta när som helst, men du måste betala för den tid som redan har gått och nära förestående inbokade sessioner. För att undvika ersättningsskyldighet måste du avboka:

 • Screeningen senast 48 timmar i förväg

 • Halvdagsutredningar senast en vecka i förväg

 • Heldagsutredningar senast två veckor i förväg
   

Joni Karlssons verksamhet är godkänd av Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Den är försäkrad inom hälso- och sjukvård och han är medlem i Sveriges Psykologförbund, Sveriges Kliniska Psykologers Förening och Sveriges Neuropsykologers Förening. Vi använder säker mjukvara enligt Socialstyrelsens krav och GDPR för integritet och säkerhet. Tänk på att vara diskret innan screeningen.

Integritetspolicyn.

Personuppgiftshantering enligt GDPR.

psy-logga.png

Kontakt och tidbokning

Använd gärna kontaktformuläret nedan för att boka en tid för utredning av autism hos vuxna, i Göteborg eller vid behov i Stockholm. Vänligen uppge för- och efternamn, kontaktuppgifter och en kort beskrivning. De fysiska mötena sker på mottagningen i centrala Göteborg, på Kungsportsavenyn 37, vid behov i Stockholm eller så långt det är möjligt digitalt om så önskas. 

Elias & Joni-99_edited_edited.jpg

Korsningen Avenyn/Engelbrektsgatan, mottagningen ligger vid hörnet på Kungsports(avenyn) 37.

Kontaktformulär

Joni Karlsson
Legitimerad psykolog

Kontat adhd vuxna göteborg
bottom of page