top of page

Utredning av ADHD hos vuxna och ungdomar i Göteborg

Legitimerad psykolog Joni Karlsson erbjuder i samarbete med specialistläkare utredning av ADHD hos vuxna och ungdomar i Göteborg. En utredning av ADHD kan sägas bestå av fyra steg:

 1. Screening,

 2. Bedömning och planering av upplägg,

 3. Utförande av ADHD-utredning, samt

 4. eventuell fortsättning efter utredning.

 

Du kan läsa mer om de olika stegen nedan

och om hur du bokar en tid för en ADHD-utredning.

ADHD utredning Göteborg.png

1. Screening av ADHD i Göteborg eller online

En screening tar 60 minuter och ger en första bild i om det kan handla om ADHD. Vid screeningen får du berätta om hur du upplever dina svårigheter och svara på frågor. Screeningen kan göras på plats på Södra vägen 47 eller digitalt och/eller via telefon. Om screeningen visar att det finns möjliga kännetecken på ADHD bokar vi in ett bedömningssamtal på 90 minuter.

2. Bedömning och planering av en ADHD-utredning

Vid bedömningen görs en fördjupad intervju.

Den fördjupade intervjun ger oss en första inblick

i hur problematiken tar sig uttryck och om det kan

finnas andra svårigheter. Vi tar också tid på oss att

planera för en utredning om det går att se att

ADHD är den primära problematiken.

Du har möjlighet att påverka upplägget:

- om utredningen ska göras under en kort period,

- eller en under en längre period.

ADHD livspusslet.png

3. Utförandet av ADHD-utredningen

Utredningens delar består vanligtvis av: 

 1. Bedömningssamtal

 2. Anamnes och diagnostisk intervju

 3. Intervju med anhörig

 4. Kognitiv testning

 5. Differentialdiagnostik

 6. Eventuell medicinsk utredning av specialistläkare inom allmänpsykiatri och barn och ungdomspsykiatri

 7. Återgivning av utredning och individanpassade rekommendationer

4. Fortsättning efter utredningen

När utredningen är färdig får du ett utlåtande av utredningen.

De behandlingar som rekommenderas vid en ADHD-diagnos är:

1. Medicinsk behandling

2. Psykologisk behandling/rådgivning

Joni Karlsson kan vara behjälplig med att stödja

dig kring hur du ska fortsätta. Han samarbetar med

en specialistläkare inriktad mot allmänpsykiatri

och barn- och ungdomspsykiatri, som kan vara

ansvarig för medicineringen. Du har möjlighet att

fortsätta med psykologisk behandling/rådgivning

hos Joni Karlsson och han erbjuder också

gruppterapi för vuxna med ADHD.

Få ordning på ditt liv med ADHD.png

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Kontakt och tidbokning

 

Välkommen att ta kontakt för frågor och/eller att boka en tid för en ADHD-utredning. Det går bra att använda kontaktformuläret nedan eller via e-post (info@jonikarlsson.se) eller telefon (031-412221).

Kontaktformulär

bottom of page