top of page

Kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi – som äpplen och päron?

Detta är en utforskande och reflekterande text.


Sigmund Freud grundade psykoanalysen som utvecklades till psykodynamisk terapi. B. F. Skinner var en av förgrundsfigurerna till behaviorismen som av Aaron Beck sedermera utvecklades till kognitiv beteendeterapi. Dessa psykoterapeutiska metoder utgår från olika syn på den mänskliga naturen, har olika filosofiska utgångspunkter samt olika vetenskapsteoretiska ingångar. Den tydliga vattendelaren mellan dem kan nog sägas vara mellan humanvetenskap och naturvetenskap. Det kan nog sägas att psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi har tävlat om hegemonin över psyket under 1900-talet, en kamp som fortsatt in på 2000-talet. Men hur blir detta för dig som söker psykoterapi och ska välja inriktning? Är det som att välja mellan äpplen och päron?


Som äpplen och päron?


Ska du välja psykodynamisk terapi (PDT) eller kognitiv beteendeterapi (KBT)? Är det som att välja mellan äpplen och päron? Den samlade forskningen visar helt klart på att KBT generellt sett har bättre stöd: det är bara att läsa Socialstyrelsens nationella riktlinjer eller USA:s motsvarighet till Sveriges Psykologförbund – A.P.A. (Div 12). Men människor har olika preferenser. Tycke och smak, behov och förutsättningar styr ofta vad man väljer, även mellan olika psykoterapier. Det ska också nämnas att forskning på PDT börjar komma ikapp.