Vision

  • Att sträva efter bästa möjliga kunskap och metod.

  • Att utveckla psykoterapi utifrån den kliniska praktiken genom forskningsnära verksamhet.

  • Att på ett lokalt och samhälleligt plan bidra till psykiskt välmående genom att delta och sprida kunskap.

  • Att finnas tillhands på långsikt så att klienter kan återkomma kontinuerligt ifall behovet finns.

  • Att bidra till förståelsen om människan.

  • Att bidra till FN:s Globala mål för hållbar utveckling efter bästa förmåga.

  • Att ständigt utvecklas.

psykolog@jonikarlsson.se      +46 31 141 2221