top of page

Utredning av adhd för vuxna i Stockholm

Med utredning av adhd kan din energi riktas konstruktivt

Psykea

Joni Valter Karlsson AB

Image by Freddy Castro

Utredning av adhd som vuxen

Vanliga symptom hos vuxna med adhd

Om du är lättdistraherad, är ofta impulsiv och har svårt att avsluta aktiviteter kan du ha adhd. 

Varför en utredning av adhd?

Genom en utredning av adhd vet du om du har diagnosen. Vid en adhd-diagnos får du tillgång till viktig läkemedelsbehandling, och du kan också arbeta utifrån relevant forskning och kunskaper med dina utmaningar. Utredningen ger dig också en fördjupad förståelse för dina svårigheter och styrkor. 

Hur det går till hos oss

Första steget är en första bedömning på 1-1.5 timmar, digitalt via videolänk eller på plats.

 

Om vi går vidare med en utredningen så består den av en psykologutredning- och en läkarbedömning. Utredningen kan göras på en heldag med en extra tid med läkaren. Flera delar går att göra digitalt.

 

När utredningen är klar ges dokumentation på utredningen och du kan börja med medicinering hos oss ifall du har adhd.

 

Behandling

Om du har adhd är det ofta viktigt med medicinering och kunskaper om diagnosen. Vi på Psykea hjälper dig också med behandling. Förutom medicinering och kunskapsinsatser erbjuder vi terapi, gruppterapi, föreläsningar och parterapi vid adhd. På plats eller digitalt.

Vilka vi är

Vi på Psykea är legitimerade psykologer och psykiatriker verksamma i Stockholm och Göteborg. Många som har blivit utredda av oss beskriver att de har blivit bättre på att hantera, ja livet, och fått en förbättrad livskvalitet.

Citat från en tidigare klient som blev utredd för adhd av oss:

"Jag är otroligt tacksam för att jag orkade ta hjälp och att vi gjorde utredningen. Mitt liv har förändrats mycket. Idag klarar jag av saker jag aldrig förut trodde jag skulle göra. Jag kan fokusera och mitt arbete är så mycket roligare då jag nu lyckas upprätthålla en röd tråd."

Boka en första tid redan i dag?
Ring
oss på +46 8-490 045 68

eller använd kontaktformuläret nedan

Eller läs mer nedan om utredning av adhd hos vuxna.

Med utredning av adhd hos Psykea får du:

 • Möjlighet till medicinsk behandling och kunskaper om adhd. Vilket är av högsta prioritet vid medelsvår eller svår adhd*

 • Möjlighet till stöd, samtalsterapi, psykoterapi och gruppinsatser. Vilket prioriterats efter medicinering och kunskaper.*

*Socialstyrelsen (2022).
"Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism."

Om adhd

 

Adhd eller add (add är utan hyperaktivitet) är en neuropsykiatrisk diagnos och har därmed utvecklingsneurologiska orsaker. Det innebär att tillståndet är något som följer med hela livet. För att uppfylla diagnosen adhd eller add ska symptomen påverkar negativt inom olika livsområden.  

Källa: Russel, A. B., 2014, Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: 
A Handbook for Diagnosis and Treatment

Det kan vara svårt att hålla ihop tankarna vid adhd men medicin, kunskaper och anpassningar underlättar.

Varför

Skillnader mellan kvinnor och män som har adhd

 

Hur en adhd kommer till uttryck kan variera mellan kvinnor och män. Kvinnor kan få mer inre symptom, män mer yttre. Ångest och depression kan vara vanligare hos kvinnor även om det också finns hos män. 

Kopp, S. & Gillberg, C. (2022).

Untitled presentation.png

Senare forskning har visat att kvinnor oftare har ADHD än vad vi tidigare trott. 

Om Psykea

 

Psykea arbetar för människors

välbefinnande och utveckling. Vi är psykologer och psykiatriker verksamma i Stockholm och Göteborg.

Elias & Joni-95_edited_edited.jpg

Leg. psykolog

Joni Karlsson är leg. psykolog och verksamhetsansvarig, med mångårig erfarenhet av utredning och terapi av adhd hos män och kvinnor.

Maria Hermanssons, leg. psykolog.jpg

Leg. psykolog

Maria Hermansson har mångårig erfarenhet av att arbeta med vuxna inom psykiatrin.

Nedan kan du läsa om själva

utredningen, kostnad, garantier

och hur du bokar en tid.

 

Vi tar emot besök för utredning i Stockholm på Brahegatan 10, länk: google-maps. I Göteborg finns vi på Kungsportsavenyn 37.

IMG_5444_edited.jpg

Leg. psykiater

Tahmina Abbasi är specialistläkare inom allmänpsykiatri, med mångårig erfarenhet som psykiater i Stockholm.

Profil två Psykiater Göteborg Valerio.jpg

Leg. psykiater

Valerio Orlandi är specialistläkare inom allmänpsykiatri med mångårig erfarenhet av vuxenpsykiatriskt arbete i Sverige.

Läs mer om Psykea på www.psykea.se 

Om oss

Hur en utredning går till

 

1. Första bedömning av adhd eller add

Steg ett är att vi bokar in en första bedömning (screening) via videolänk. Den tar ungefär 1-1,5 timme och avgör om vi går vidare med en utredning. Den ingår sedan i priset för en hel utredning.

 

2. Planering och förberedelser

Vi behöver planerar för själva utredningen. Journalkopior från tidigare vård behövs. Och du behöver vara drogfri.

ADHD livspusslet.png

 

3. De faktiska delarna i en utredning

Psykologutredning

Psykologutredningen kan görs förslagsvis under en heldag på mottagningen men kan också delas upp. Alla delar utom testningen kan göras digitalt.

 • Bakgrund och fördjupad bedömning

 • Adhd-intervju

 • Utveckling i barndomen

 • Kognitiv testning

 • Bedömning av funktionsförmåga

 • Differentialdiagnostik
   

Medicinsk bedömning

Medicinsk bedömning med specialistläkare inom allmänpsykiatri. Den sker på mottagningen och tar mellan 45-75 minuter. 
 

Återgivning

Återgivning av utredningen med individanpassade rekommendationer, efter att ovan är gjort. Du får utredningen utskriven och signerad.

Tidsåtgång

Att färdigställa en utredning av adhd eller add tar ofta en månad.

Ta kontakt här för en första bedömning

Hur

Betalning

 

Du betalar oftast för en helutredning. Vid screeningen får du ett kostnadserbjudande. Du kan också betala per tillfälle till en timersättning. Hör av dig om du undrar om aktuell prisbild. Betalning sker oftast på faktura, Swish och bankkort går också bra. 

Har du frågor är du välkommen att kontaka Psykea

Betalning

Efter utredningen

 

Om du har adhd kan du hos oss få hjälp med medicinering med våra specialistläkare och psykologinsatser med våra psykologer.

Psykea erbjuder bland annat parterapi, chefsgrupper och kvinnogrupper för vuxna med adhd.

 

Vi har ett baspaket i gruppform för vuxna med adhd som ger de viktigaste kunskaperna som behövs.

 

Du kan få individuella insatser utifrån specifika behov. 
 

Tjänsterna erbjuds på mottagningen eller via videolänk.

Välkommen att kontakta oss

Du har rätt till anpassningar och stöd enligt lagen om särskilt stöd (LSS). Kommuner och regioner erbjuder olika hjälpmedel för adhd eller add och dina närmaste kan få anhörigstöd. 

Efteråt

Var ute i god tid

 

Eftersom utredningar är relativt långa och eftertraktade rekommenderas det att boka en första tid i god tid. 

Garantier och trygghet

Alla vi som arbetar inom Psykea har lång klinisk erfarenhet samt behöriga legitimationer och är försäkrade inom vård. Rekryteringen till Psykea görs genom professionell rekrytering. Alla som arbetar inom Psykea går igenom en noggrann kvalitetskontroll och prövning. 

 

Genom att boka en första bedömning binder du inte upp dig på en hel utredning. 

Om du väljer att fortsätta med en utredning har du rätt att ångra dig när som helst; men du behöver betala för den tiden som gått åt och inom närtid har planerats in.

 

Avbokningspolicy gäller enligt följande: 48 timmar innan en första bedömning, en vecka innan inbokad halvdag och två veckor innan inbokad heldag. Om policyn inte följs tas en ersättning per inbokad timme ut på 1650 kr.

Psykea är en registrerad bifirma till Joni Valter Karlsson AB och är en registrerad vårdverksamhet hos Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vi har adekvata vårdförsäkringar. Säkerhetsklassade digitala program används som följer Socialstyrelsens krav och GDPR.

Integritetspolicyn.

Personuppgiftshantering enligt GDPR.

Garantier

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Kontakt och tidbokning

 

Välkommen att kontakta oss för bokning av tid, frågor eller information:

 • Ring oss helgfria vardagar mellan kl. 8-16 på +46 8 49 00 45 68.Lämna ett meddelande om vi inte svarar så återkommer vi.

 • Mejla oss på kontakt@psykea.se (uppge för- och efternamn, kort orsak)

 • Eller använd kontaktformuläret nedan.  

Kontakt

Kontaktformulär

Kontat adhd vuxna göteborg
bottom of page