top of page

Utredning av adhd för vuxna i Stockholm

Utred adhd som vuxen i Stockholm
och få behandling på en gång

Image by Freddy Castro
Psykea_only_text_wide.png

Utredning av adhd som vuxen

Vanliga symptom hos vuxna med adhd

Om du är lättdistraherad, är ofta impulsiv och har svårt att avsluta aktiviteter kan du ha adhd. Andra vanliga symptom vid adhd är svårt att prioritera och få saker och ting gjorda.

Varför utredning av adhd?

Genom en utredning av adhd kan du framför allt bli säker på om du har diagnosen eller ej. Vid adhd rekommenderas behandling i form av medicin och kunskaper om diagnosen i ett första steg. Med en npf-utredning kan vi också undersöka andra tillstånd som autism och du kan se dina kognitiva styrkor med neuropsykologiska test.

Hur det går till hos oss

Vi erbjuder utredning av adhd för vuxna i Stockholm, Göteborg och online. Eftersom vi är en privat verksamhet behöver du ingen remiss från en vårdcentral. Priset på en utredning av adhd beror på olika faktorer. Gör en kontaktförfrågan och vi svarar så snart vi kan. Sedan bokar vi en första bedömning som sker på plats eller online. Kan vi misstänka adhd planerar vi för en hel utredning, oftast över en heldag. Adhd-utredningen kan göras på plats, men även i stora delar online. Välkomna. 

 

Efter en adhd-diagnos

Vi erbjuder behandling i form av medicin, kunskaper och psykoterapi för vuxna med adhd. När utredningen är klar kan du börja med medicinering vid en adhd-diagnos efter att du tagit några prover. Vi erbjuder uppdaterade evidensbaserade behandlingar vid adhd.

Vilka Psykea är

Vi på Psykea är legitimerade psykologer och psykiatriker verksamma i Stockholm och Göteborg. Psykea erbjuder en bredd av expertis inom området adhd. 

Citat från en tidigare klient:

"Jag är otroligt tacksam för att jag orkade ta hjälp och att vi gjorde utredningen. Mitt liv har förändrats mycket. Idag klarar jag av saker jag aldrig förut trodde jag skulle göra. Jag kan fokusera och mitt arbete är så mycket roligare då jag nu lyckas upprätthålla en röd tråd."


Ring
os
s på +46 8-490 045 68

eller använd kontaktformuläret

Vad vi erbjuder

Hos Psykea får du:

 • En npf-utredning som ställer diagnos, tittar på andra möjliga orsaker och fördjupar förståelsen för ditt fungerande. 

 • Möjlighet till medicinsk behandling och kunskaper om adhd. Vilket prioriteras högt vid medelsvår eller svår adhd*.

 • Möjlighet till stöd, samtalsterapi och psykoterapi. Vilket prioriterats i nästa steg.*

*Socialstyrelsen (2022).
"Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism."

 

Läs om behandling vid adhd som Psykea erbjuder här. 

Om adhd

 

Adhd eller add (add är utan hyperaktivitet) är en neuropsykiatrisk diagnos och har därmed utvecklingsneurologiska orsaker. Det innebär att tillståndet är något som följer med hela livet. För att uppfylla diagnosen adhd eller add ska symptomen påverkar negativt inom olika livsområden. Kontakta oss om du vill göra ett test ifall du har adhd med några enkla frågor.

Källa: Russel, A. B., 2014, Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: 
A Handbook for Diagnosis and Treatment

Ta kontakt med oss idag:kontaktformulär

Varför

Skillnad mellan kvinnor och män som har adhd

 

Hur adhd kommer till uttryck kan variera mellan kvinnor och män. Kvinnor kan få mer inre symptom, män mer yttre. Ångest och depression kan vara vanligare hos kvinnor. 

Kopp, S. & Gillberg, C. (2022).

Untitled presentation.png

Senare forskning har visat att kvinnor oftare har adhd än vad vi tidigare trott. 

Om oss

 

Psykea – med perspektiv på psyket. Vi är psykologer och psykiatrer med olika bakgrunder och kunskaper. 

 

Vi tar emot besök för utredning i Stockholm på Brahegatan 10 och online. Vi har för tillfället kort väntetid i Stockholm.

Psykea_only_text_wide.png
Elias & Joni-95_edited_edited.jpg

Leg. psykolog

Joni Karlsson är leg. psykolog och verksamhetsansvarig, med mångårig erfarenhet av utredning och terapi av adhd hos män och kvinnor.

Maria Hermanssons, leg. psykolog.jpg

Leg. psykolog

Maria Hermansson har mångårig erfarenhet av att arbeta med vuxna inom psykiatrin.

Nedan kan du läsa om själva

utredningen, kostnad, garantier

och hur du bokar en tid.

IMG_5444_edited.jpg

Leg. psykiater

Tahmina Abbasi är specialistläkare inom allmänpsykiatri, med mångårig erfarenhet som psykiater i Stockholm.

Profil två Psykiater Göteborg Valerio.jpg

Leg. psykiater

Valerio Orlandi är specialistläkare inom allmänpsykiatri med mångårig erfarenhet av vuxenpsykiatriskt arbete i Sverige.

Växel: +46 8 49 00 45 68

 kontaktformulär

Om oss

Hur en utredning går till

 

1. Första bedömning av adhd eller add

Steg ett är att vi bokar in en första bedömning på plats eller online. Den tar ungefär 1-1,5 timme och avgör om vi går vidare med en utredning. 

 

2. Planering och förberedelser

Vi behöver planerar för själva utredningen. Journalutdrag från tidigare vård är önskvärt. Det kan vara relevant att ta prover för alkohol och droger.

ADHD livspusslet.png

 

3. De faktiska delarna i en utredning

Psykologutredning

Psykologutredningen utförs vanligtvis under en heldag på mottagningen. Flera delar kan dock tas digitalt. Delar som ingår är:
 

 • Bakgrund och fördjupad bedömning

 • Adhd-intervju

 • Utveckling i barndomen

 • Kognitiv testning

 • Bedömning av funktionsförmåga

 • Differentialdiagnostik
   

Medicinsk bedömning

Medicinsk bedömning med specialistläkare inom allmänpsykiatri. Den sker på mottagningen och tar mellan 45-75 minuter. 
 

Återgivning

Återgivning av utredningen med individanpassade rekommendationer, efter att utredningen är utförd. Du får utredningen utskriven och i digitalt format. Vi ger dig också ett nischat kunskapsmaterial om adhd.

Tidsåtgång

Att färdigställa en utredning av adhd tar ofta en månad.

Ta kontakt här för en första bedömning

Hur

Betalning

 

Priset beror på olika faktorer. En standardutredning brukar kostar 32 500 kr. Vid en bredare utredning tillkommer det extra kostnader. Betalning är möjlig på faktura, Swish, kort, Klarna eller Apple Pay. Arbetsgivare har möjlighet att stå för hela eller delar av kostnaden.

Har du frågor är du välkommen att kontaka Psykea

Betalning

Om du har fått diagnosen adhd

 

Om du har fått en adhd-diagnos kan vi direkt boka en tid för medicinsk behandling med en av våra psykiatriker. Insättning av medicinen tar ungefär ett år. 

När medicineringen har påbörjats och du har tagit till dig kunskaper om adhd, har du möjlighet att träffa en av våra psykologer. Psykologen kan till hjälpa dig utveckla färdigheter kring planering och organisering. 

Vi på Psykea erbjuder nischade psykologtjänster utifrån teman som: adhd och autism, adhd som kvinna, adhd och chef samt adhd och relationer.

Alla tjänster är evidensbaserade och erbjuds digitalt eller på mottagningen.

Du har också rätt till anpassningar och stöd enligt lagen om särskilt stöd (LSS). Kommuner och regioner erbjuder olika hjälpmedel för adhd och dina 

närmaste kan få anhörigstöd.

Välkommen att kontakta oss

Efteråt

Var ute i god tid

 

Eftersom utredningar är relativt långa och eftertraktade rekommenderas det att boka en första tid i god tid. 

Garantier och trygghet

Vi som arbetar inom Psykea har lång klinisk erfarenhet samt behöriga legitimationer. Rekryteringen till Psykea utförs genom professionell rekrytering.

 

Genom att boka en första bedömning binder du inte upp dig på en hel utredning. 

Om du väljer att fortsätta med en utredning har du rätt att ångra dig när som helst; men du behöver betala för den tiden som gått åt och inom närtid planerats in.

 

Avbokningspolicy gäller enligt följande: 48 timmar innan en första bedömning, en vecka innan inbokad halvdag och två veckor innan inbokad heldag. Om policyn inte följs tas en ersättning per inbokad timme ut på 1650 kr.

Psykea är en registrerad biverksamhet till Joni Valter Karlsson AB, som är en registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vi har adekvata vårdförsäkringar. Säkerhetsklassade digitala program används som följer Socialstyrelsens krav och GDPR.

Integritetspolicyn.

Personuppgiftshantering enligt GDPR.

Garantier

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Kontakt och tidbokning

Välkommen att kontakta oss för bokning av tid och frågor:
 

Kontakt

Kontaktformulär

Psykea_only_text_wide.png
Kontat adhd vuxna göteborg
bottom of page