top of page

Psykologtjänster
Erbjuds i Göteborg, digitalt och i Sverige

Här kan du läsa om de psykologtjänster Joni Karlsson erbjuder som psykolog i Göteborg, på telefon, digitalt och vid väl valda tillfällen på annan ort.

Psykoterapi i Göteborg och digitalt

Psykoterapi är ett sätt att utforska psyket. Det är ett sätt att få till beständiga förändringar i livet. Oavsett om det är en specifik diagnos du behöver hjälp med eller mer sammansatt problematik hjälper psykoterapi. Psykoterapi kan också vara den professionella varianten av att tala med en klok vän om råd och hjälp. Skillnaden är att psykoterapi utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet, alltså samlad professionell erfarenhet som prövats och utvärderats. Övergripande mål med psykoterapi kan vara att lära sig hantera livet mer mångsidigt och omdömesgillt. 

​Psykolog Joni Karlsson erbjuder psykoterapi i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Både KBT och PDT är väletablerade terapimetoder med gott forskningsstöd. Vid KBT läggs fokus på svårigheter och utmaningar här och nu; vid PDT läggs ett större fokus på att bearbetning av tidigare erfarenheter. Terapiformerna går att kombinera ifall det är önskvärt. Genom att kombinera metoderna kan terapin skräddarsys utifrån önskemål och behov. Terapin kan vara fokuserad kring en viss specifik fråga eller mer allmänt hållen. Du som söker terapi kommer med dina önskemål så hittar vi en väg som är genomförbar. Psykoterapi erbjuds på Psykolog Joni Karlssons mottagning på Kungsportsavenyn 37 i Göteborg, via videosamtal och vid vissa fall på telefon.

Exempel på svårigheter som psykoterapi kan hjälpa till med: - Bearbeta tidigare trauman - Depression, ångest och stress - Meningslöshet, ensamhet och självmordstankar - Vilsenhet i livet - Beroende och missbruk - PTSD - Anhörigstöd - Självskadebeteenden - Ätstörningar - Personlighetssyndrom - Bipolär sjukdom - Autism - ADHD

Exempel på förbättringar som som psykoterapi kan bidra med: - Ökad självkänsla och självbild - Skapa meningsfullhet - Utveckla känslomässig förmåga - Hitta drivkraft i livet - Närvarande föräldraskap  - Färdigheter i nära relationer - Motståndskraft - Medveten närvaro - Få saker och ting gjorda

Psykoterapi
Utredning

Psykologutredningar i Göteborg och digitalt

Psykologutredningar erbjuds bland annat för att undersöka neuropsykiatriska frågeställningar som adhd och autism. Detta för ungdomar och vuxna. En utredning kan också vara aktuellt vid personlighetssyndrom. Utgångspunkten för utredningar är ofta att undersöka något på djupet eller att ställa en komplex diagnos. För grundskoleelever erbjuds kognitiva utredningar och basutredningar som kan ligga till grund för en remiss med en neuropsykiatrisk frågeställning eller i beslut gällande skolform. En kognitiv utredning kan också erbjudas arbetsgivare eller privatpersoner som önskar  kartlägga kognitiva styrkor och svagheter. 

Psykologutredningarna erbjuds i Göteborg. Delar av utredningen kan göras digitalt, via videolänk eller på telefon.

Gruppterapi

Grupp för vuxna med adhd i Göteborg och digitalt

Gruppterapi erbjuds för vuxna med adhd i Göteborg och digitalt. Får ordning på ditt liv genom en intensiv gruppterapi som fokuserar på planering och organisering. Möt andra som är i en liknande situation som du och delar erfarenheter. Vi utgår från en evidensbaserad metod.

Annan gruppterapi

Gruppterapi erbjuds för äldre ungdomar och vuxna. Särskilt fokus på personer med adhd eller autism. 

Gruppterapi

Övriga psykologtjänster

Övriga psykologtjänster erbjuds primärt i Göteborg men också via telefon eller digitalt samt på annan ort vid god planering.

Psykologisk rådgivning 

Psykologisk rådgivning ges till föräldrar, klienter, pedagoger, företag, chefer anställda och liknande som behöver ett fördjupat psykologiskt perspektiv kring någon fråga. Frågor kan beröra sådant som konflikter, psykiatriska diagnoser och liknande. Rådgivningen kan fås på plats eller via telefon.

Konsultation 

Konsultation är som rådgivning fast mycket mer fokuserad.

Handledning

Handledning kan ges till föräldrar, pedagoger eller andra personer som också återkommande behöver ett psykologiskt perspektiv, även här fördjupat. Handledning brukar ges inom samma profession, och det erbjuds också handledning till psykologer kring psykologisk behandling och NPF.

Föreläsningar och workshops

Föreläsningar erbjuds om psykisk hälsa, psykisk ohälsa, psykiatriska diagnoser som ångest och depression, om adhd och autism samt psykologisk resiliens. Specifika föreläsningar och workshops ges om autism och adhd hos vuxna. Dessa föreläsningar kan ges tillsammans med en erfaren psykiater. 


Insatser för organisationer

Organisationsinsatser erbjuds företag, föreningar och skolor. Detta med ett särskilt fokus på NPF och psykisk hälsa och att ta till vara potentialen hos alla medarbetare. 

Familjesamtal

När livet blir krångligt i familjen kan det vara bra med en extern tredje part som utifrån kunskaper och kompetens kan skapa mer konstruktiva samtal. Det är också bra när neuropsykiatriska diagnoser finns inom familjen, där man kan få både kunskaper om diagnoserna och möjligheter att prata om utmaningar och möjligheter.

Övriga psykologtjänster

Kontaktformulär

bottom of page