top of page

Psykologtjänster
– i Göteborg, Västsverige och på distans

Här kan du läsa om de psykologtjänster Joni Karlsson erbjuder som psykolog i Göteborg, på telefon, digitalt och vid väl valda tillfällen på annan ort.

Psykoterapi – i Göteborg eller online

Psykoterapi är ett sätt att utforska psyket. Det är ett sätt att få till beständiga förändringar i livet. Oavsett om det är en specifik diagnos du behöver hjälp med eller mer sammansatt problematik hjälper psykoterapi. Psykoterapi kan också vara den professionella varianten av att tala med en klok vän om råd och hjälp. Skillnaden är att psykoterapi utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet, alltså samlad professionell erfarenhet som prövats och utvärderats. Övergripande mål med psykoterapi kan vara att lära sig hantera livet mer mångsidigt och omdömesgillt. 

​Psykolog Joni Karlsson erbjuder psykoterapi i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Både KBT och PDT är väletablerade terapimetoder med gott forskningsstöd. Vid KBT läggs fokus på svårigheter och utmaningar här och nu; vid PDT läggs ett större fokus på att bearbetning av tidigare erfarenheter. Terapiformerna går att kombinera ifall det är önskvärt. Genom att kombinera metoderna kan terapin skräddarsys utifrån önskemål och behov. Terapin kan vara fokuserad kring en viss specifik fråga eller mer allmänt hållen. Du som söker terapi kommer med dina önskemål så hittar vi en väg som är genomförbar. Psykoterapi erbjuds på Psykolog Joni Karlssons mottagning på Kungsportsavenyn 37 i Göteborg, via videosamtal och vid vissa fall på telefon.

Exempel på svårigheter som psykoterapi kan hjälpa till med: - Bearbeta tidigare trauman - Depression, ångest och stress - Meningslöshet, ensamhet och självmordstankar - Vilsenhet i livet - Beroende och missbruk - PTSD - Anhörigstöd - Självskadebeteenden - Ätstörningar - Personlighetssyndrom - Bipolär sjukdom - Autism - ADHD

Exempel på förbättringar som som psykoterapi kan bidra med: - Ökad självkänsla och självbild - Skapa meningsfullhet - Utveckla känslomässig förmåga - Hitta drivkraft i livet - Närvarande föräldraskap  - Färdigheter i nära relationer - Motståndskraft - Medveten närvaro - Få saker och ting gjorda

Psykoterapi
Utredning

Psykologutredningar – i Göteborg och på distans

Psykologutredningar erbjuds bland annat för att undersöka neuropsykiatriska frågeställningar som adhd och autism. Detta för ungdomar och vuxna. En utredning kan också vara aktuellt vid personlighetssyndrom. Utgångspunkten för utredningar är ofta att undersöka något på djupet eller att ställa en komplex diagnos. För grundskoleelever erbjuds kognitiva utredningar och basutredningar som kan ligga till grund för en remiss med en neuropsykiatrisk frågeställning eller i beslut gällande skolform. En kognitiv utredning kan också erbjudas arbetsgivare eller privatpersoner som önskar  kartlägga kognitiva styrkor och svagheter. 

Psykologutredningarna erbjuds i Göteborg. Delar av utredningen kan göras digitalt, via videolänk eller på telefon.

Övriga psykologtjänster

Övriga psykologtjänster erbjuds primärt i Göteborg men också via telefon eller digitalt samt på annan ort vid god planering.

Psykologisk rådgivning 

Psykologisk rådgivning ges till föräldrar, klienter, pedagoger, företag, chefer anställda och liknande som behöver ett fördjupat psykologiskt perspektiv kring någon fråga. Frågor kan beröra sådant som konflikter, psykiatriska diagnoser och liknande. Rådgivningen kan fås på plats eller via telefon. Även fast det är via telefon så går det åt dyrbar tid och tiden debiteras alltså.

Konsultation 

Konsultation är som rådgivning fast mycket mer fokuserad och där du på ett fördjupat sätt kan använda psykologen som konsult vid något utmaning. 

Handledning

Handledning kan ges till föräldrar, pedagoger eller andra personer som också återkommande behöver ett psykologiskt perspektiv, även här fördjupat. Joni Karlsson har god erfarenhet av att handleda pedagogisk personal kring elever som har adhd eller autism. Handledning brukar ges inom samma profession, och det erbjuds också handledning till psykologer kring psykologisk behandling och stöd vid autism och adhd, samt komplexa parallella psykiatriska diagnoser.

Gruppterapi

Gruppterapi ges i fördel till äldre ungdomar och vuxna som har autism eller adhd. Stödgrupper är också möjliga. Erfarenhet och forskning visar på att själva gruppsammansättningen är viktig, vilket innebär att gruppterapi ges när möjligheten för lämpliga grupper uppstår.

Föreläsningar och workshops

Föreläsningar om adhd och autism erbjuds, nischat mot vuxna framför allt, men även barn och unga, och då mer inriktat på inkludering inom grundskolan. Föreläsningar ges även till anhöriga som har någon som har autism eller adhd. Dessa föreläsningar kan ges tillsammans med en erfaren psykiater och ordnas när behovet uppstår på mottagningen eller om det finns en önskan om det.

Vad gäller workshops så kan dessa ges för personer med autism och adhd och till exempel respektive eller nära anhöriga. Workshops kan också ges till pedagoger som arbetar med elever som har adhd och autism.


Organisationspsykologiska insatser

Organisationspsykologiska insatser erbjuds för företag, föreningar och skolor vid till exempel inkludering och tillgänglighet för adhd och autism.
(Ta vara på allas kompetens och se till att följa lagar och regler!)

Familjesamtal

När livet blir krångligt i familjen kan det vara bra med en extern tredje part som utifrån kunskaper och kompetens kan skapa mer konstruktiva samtal. Det är också bra när neuropsykiatriska diagnoser finns inom familjen, där man kan få både kunskaper om diagnoserna och möjligheter att prata om utmaningar och möjligheter.

Övriga psykologtjänster

Kontaktformulär

Asset 20_4x-8-3-2-vit-fyrkant_edited.png
bottom of page