top of page

Psykologtjänster
– i Göteborg, Västsverige och på distans

På denna sida kan du läsa om psykologtjänster som Joni Karlsson leg. psykolog erbjuder i Göteborg, Västsverige och på distans. Dessa är:

Psykoterapi – i Göteborg eller online

Psykoterapi är ett sätt att utforska psyket. Det är ett sätt att få till beständiga förändringar i livet. Oavsett om det är en specifik diagnos du behöver hjälp med eller mer sammansatt problematik hjälper psykoterapi. Psykoterapi kan också vara den professionella varianten av att tala med en klok vän om råd och hjälp. Skillnaden är att psykoterapi utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet, alltså samlad professionell erfarenhet som prövats och utvärderats. Övergripande mål med psykoterapi kan vara att lära sig hantera livet mer mångsidigt och omdömesgillt. 

​Psykolog Joni Karlsson erbjuder psykoterapi i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Både KBT och PDT är väletablerade terapimetoder med gott forskningsstöd. Vid KBT läggs fokus på svårigheter och utmaningar här och nu; vid PDT läggs ett större fokus på att bearbetning av tidigare erfarenheter. Terapiformerna går att kombinera ifall det är önskvärt. Genom att kombinera metoderna kan terapin skräddarsys utifrån önskemål och behov. Terapin kan vara fokuserad kring en viss specifik fråga eller mer allmänt hållen. Du som söker terapi kommer med dina önskemål så hittar vi en väg som är genomförbar. Psykoterapi erbjuds på Psykolog Joni Karlssons mottagning på Kungsportsavenyn 37 i Göteborg, via videosamtal och vid vissa fall på telefon.

Exempel på svårigheter som psykoterapi kan hjälpa till med: - Bearbeta tidigare trauman - Depression, ångest och stress - Meningslöshet, ensamhet och självmordstankar - Vilsenhet i livet - Beroende och missbruk - PTSD - Anhörigstöd - Självskadebeteenden - Ätstörningar - Personlighetssyndrom - Bipolär sjukdom - Autism - ADHD

Exempel på förbättringar som som psykoterapi kan bidra med: - Ökad självkänsla och självbild - Skapa meningsfullhet - Utveckla känslomässig förmåga - Hitta drivkraft i livet - Närvarande föräldraskap  - Färdigheter i nära relationer - Motståndskraft - Medveten närvaro - Få saker och ting gjorda

Psykoterapi
Utredning

Psykologutredningar – i Göteborg och på distans

Psykologutredningar erbjuds bland annat för att undersöka neuropsykiatriska frågeställningar som ADHD och autism. Detta för ungdomar och vuxna. En utredning kan också vara aktuellt vid personlighetssyndrom. Utgångspunkten för utredningar är ofta att undersöka något på djupet eller att ställa en komplex diagnos. För grundskoleelever erbjuds kognitiva utredningar och basutredningar som kan ligga till grund för en remiss med en neuropsykiatrisk frågeställning eller i beslut gällande skolform. En kognitiv utredning kan också erbjudas arbetsgivare eller privatpersoner som önskar  kartlägga kognitiva styrkor och svagheter. 

Psykologutredningarna erbjuds på mottagningen i Göteborg eller på överenskommen plats. Delar av utredningen kan göras digitalt, via videolänk eller på telefon. Detta innebär att utredningar kan erbjudas i Västsverige eller vid enstaka tillfällen i hela Sverige om förutsättningarna är de rätta.

Övriga psykologtjänster – i Göteborg, online och på andra orter i Sverige

Övriga psykologtjänster som erbjuds är:

  • Rådgivning

  • Konsultation 

  • Handledning

  • Gruppterapi

  • Föreläsningar och workshops

  • Familjeterapi 

Övriga psykologtjänster
bottom of page