Psykologtjänster
– i Göteborg

Psykoterapi

Psykoterapi är en variant av psykologisk behandling som hjälper mot psykiatriska diagnoser av olika slag men kan också användas vid mer sammansatt och generell problematik. Psykoterapi är ett vetenskapligt sätt att utforska psyket och att lära sig hantera livet mer mångsidigt och omdömesgillt. 

Som leg. psykolog erbjuder jag psykoterapi i form av bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Det erbjuds också en integrering av terapiformerna utifrån individuella behov och önskemål. Jag har flera års erfarenhet av att arbeta med båda metoderna med goda resultat. De är väletablerade metoder med gott forskningsstöd. Jag har erfarenhet av och fördjupar mig i också dialektisk beteendeterapi (DBT), schematerapi och ​existentiell terapi. 

 • Vid KBT läggs mer fokus på samtida och specifika svårigheter
  – "hur ska jag göra idag?".

 • Vid PDT bearbetas tidiga erfarenheter som påverkat svårigheterna
  – "varför gör jag som jag gör?".

 • Existentiella inslag i terapin möjliggör också ett fokus på framtiden
   – "vart är jag på väg?".

 

Att kombinera terapimetoder kallas för integrativ psykoterapi. Ett integrativt förhållningssätt kan liknas vid att välja ut "best practices", där klienten tillsammans med psykologen väljer det bästa lämpliga fokuset. Genom integrativ psykoterapi kan både svårigheter hanteras just nu och tidiga erfarenheter bearbetas. Med existentiella inslag i terapin kan också fokus läggas på framtiden och livsval. Via flexibilitet mellan nutid, dåtid och framtid kan man genom psykoterapi få till genomgripande förändringar i sitt liv. 

Psykologutredning – neuropsykiatrisk utredning

Psykologutredning erbjuds som en del i att försöka förstå ofta komplexa svårigheter som vanligtvis ses vid ADHD, ADD, autism, bipolär sjukdom och emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Kontakta mig för frågor och förfrågningar. Du kan också ta kontakt för en första ADHD-screening via detta kontaktformulär, läs mer via länken. 

Övriga psykologtjänster

Övriga psykologtjänster som erbjuds är:

 • Rådgivning.

 • Konsultation. 

 • Föreläsningar och workshops,

  • kring bland annat ADHD, ADD, autism, bipolär sjukdom och emotionellt instabilt personlighetssyndrom, detta bland annat utifrån perspektiv av inkludering i skola och arbete. 

 • Parterapi och familjeterapi. 

 • Handledning till professionella.

 • Digitala lösningar som videosamtal eller internet-KBT (på prov). 

* Folkhälsomyndighetens riktlinjer för covid-19 följs. Säkerhetsklassade program används för som följer Socialstyrelsens krav och personuppgiftslagen. Säkerhet och integritet tas på största allvar.