Psykologtjänster

Psykoterapi

Psykoterapi är en variant av psykologisk behandling som hjälper mot psykiatriska diagnoser av olika slag men kan också användas vid mer sammansatt och generell problematik. Psykoterapi är ett vetenskapligt sätt att utforska psyket och att lära sig hantera livet mer mångsidigt och omdömesgillt. 

Som leg. psykolog erbjuder jag psykoterapi i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Det erbjuds också en integrering av terapiformerna utifrån individuella behov och önskemål. Jag har flera års erfarenhet av att arbeta med båda metoderna med goda resultat. De är väletablerade metoder med gott forskningsstöd. Om det är önskvärt erbjuds också existentiella inslag i terapin.

 • Vid KBT läggs mer fokus på samtida och specifika svårigheter
  – "hur ska jag göra idag?".

 • Vid PDT bearbetas tidiga erfarenheter som påverkat svårigheterna
  – "varför gör jag som jag gör?".

 • Existentiella inslag i terapin möjliggör också ett fokus på framtiden
   – "vart är jag på väg?".

 

Att kombinera terapimetoder kallas för integrativ psykoterapi. Ett integrativt förhållningssätt kan liknas vid att välja ut "best practices", där klienten tillsammans med psykologen väljer det bästa lämpliga fokuset. Genom integrativ psykoterapi kan både svårigheter hanteras just nu och tidiga erfarenheter bearbetas. Med existentiella inslag i terapin kan också fokus läggas på framtiden och livsval. Via en flexibilitet mellan nutid, dåtid och framtid kan man genom psykoterapi få till genomgripande förändringar i sitt liv. 

Utredning av ADHD

Om du misstänker att du har svårigheter som kan bero på ADHD/ADD eller annan neuropsykiatrisk problematik, erbjuder jag utredning i Göteborg. ADHD står för Attention deficit hyperactivity disorder, ADD är utan hyperaktivitet. Odiagnosticerad och obehandlad ADHD/ADD kan medföra ganska stora utmaningar i privat- och arbetslivet. Med diagnoser som ADHD/ADD finns det också en ökad benägenhet för ångest, depression och annan psykisk ohälsa.

Övriga psykologtjänster

Övriga psykologtjänster som erbjuds är

 • Chefshandledning

 • Professionell rådgivning

 • Professionell konsultation 

 • Parterapi och familjeterapi 

 • Psykologutredning.

* Folkhälsomyndighetens riktlinjer för covid-19 följs. Säkerhetsklassade program används för som följer Socialstyrelsens krav och personuppgiftslagen. Din integritet tas på allvar. Säkra videosamtal och meddelanden är möjliga.