Psykologtjänster

Psykologtjänster ges för individer, par och grupper, i form av:

- Psykoterapi

- Konsultation och handledning

- Utbildning och föreläsning.

Kunnighet inom:
- Oro
- Ångest
- Depression
- Känslomässiga svårigheter

- Existentiella utmaningar 
- Stress 
- Relationsproblem 
- Föräldraskap 
- Posttraumatisk stressyndrom (PTSD)
- Bipolär problematik 
- Hantera ilska. 

Psykologtjänsterna erbjuds på Kronhusgatan 11.

Självklart går det också bra digitalt, via videolänk eller chatt. Kontakten anpassas utifrån behov och förutsättningarna. Säkerhetsklassade programvara som följer Socialstyrelsens krav används.

 

Här bokar du en tid

psykolog@jonikarlsson.se      +46 31 141 2221