Psykologtjänster

Som legitimerad psykolog i centrala Göteborg erbjuder Joni Karlsson psykoterapi, psykologutredningar och övriga psykologtjänster till privatpersoner, företag, föreningar och offentliga verksamheter. 

Psykoterapi

Psykoterapi är en variant av psykologisk behandling som hjälper mot psykiatriska diagnoser av olika slag men kan också användas vid mer sammansatt och generell problematik. Psykoterapi är ett vetenskapligt sätt att utforska psyket och att lära sig hantera livet mer mångsidigt och omdömesgillt. Traditionen är hundraårig och har under åren blivit mer professionell och baserad på vetenskap. Parterapi är en variant av psykoterapi.

Psykoterapi för specifika diagnoser och utmaningar

Psykoterapi erbjuds bland annat för:

 • Depression, generell ångest, panikångest, oro och stress.

 • Tvångsmässighet i ritualer (OCD).

 • Trauma (PTSD).

 • Bipolär sjukdom.

 • Emotionell instabilitet, borderline personlighetssyndrom.

 • ADHD och autism.

 • Ilska, känslomässigt undvikande och självkänsla.

Psykoterapi som erbjuds är kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Jag har flera års erfarenhet av att arbeta med dessa behandlingsmetoder. KBT och PDT är de mesta använda behandlingsmetoderna i världen och båda har starkt forskningsstöd bakom sig. Vi har en gemensam dialog i början om vilken inrikting som vi ska satsa på. Det brukar bli bra, jag har haft många som blivit fria från dessa diagnoser eller utmaningar eller självständigt kunnat hanterandet dem. Du kan boka en tid här för ett första samtal. 

Generell psykoterapi

Generell psykoterapi är lämpligt när svårigheterna är otydliga eller vid ett utforskande av sig själv. Ofta integreras olika metoder och kunskaper. Generell psykoterapi bidrar till en djupare självförståelse, ökad självinsikt och nya erfarenheter. Tidiga erfarenheter kan bearbetas i terapin. Vet du din historia blir det lättare att föreställa framtiden. Tror det eller ej så aktiveras samma del av hjärnan vid minnen och föreställningar om framtiden. Vid generell psykoterapi arbetar vi också med hur du ska hantera vardagen här och nu. Allt detta möjliggör att skapa det liv du vill. Du kan boka en tid för generell psykoterapi här.

Parterapi

Om ni som par har svårigheter i relationen finns det professionell och vetenskapligt beprövad hjälp att få. Jag använder mig av Integrative Couples Behavior Therapy som är parterapin med bäst forskningsstöd. Inslag av psykodynamisk parterapi används också då vi märker att tidiga erfarenheter står i vägen för en sund relation. Ni kan kontakta mig här för tidsbokning och frågor.

Psykologutredning

Neuropsykiatrisk utredning

Om du misstänker att du eller din närstående har svårigheter som kan bero på ADHD/ADD eller autism ges möjligheten att utredas på mottagningen. Odiagnosticerad och obehandlad ADHD/ADD och autism kan medföra ganska stora utmaningar i privatlivet och arbetslivet. Med diagnoser som ADHD och autism finns det också en ökad benägenhet med ångest, depression och andra psykiska svårigheter. Genom att utreda ges en grundlig förståelse i styrkor och svårigheter samt hur mer specifikt anpassa en psykologisk behandling utifrån dessa. Ni kan kontakta mig här för en första screening.

Övriga psykologtjänster

 

Övriga psykologtjänster som erbjuds är:

 • Bedömning av psykiatrisk sjukdom.

 • Remiss till specialistpsykiatrisk vård.

 • Professionell konsultation och rådgivning. 

 • Kliniska intyg.

 • Behandlingssammanfattning.

 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer för covid-19 följs. Säkerhetsklassade program används för som följer Socialstyrelsens krav och personuppgiftslagen. Din integritet tas på allvar. Säkra videosamtal och meddelanden är möjliga.

Ta kontakt eller boka en tid här