Psykologtjänster

Psykoterapi

Psykoterapi erbjuds för individer och par. Psykoterapi är en typ av psykologisk behandling som hjälper och botar psykiatriska diagnoser av olika slag men kan också användas vid mer sammansatt och generell problematik. Psykoterapi är ett vetenskapligt sätt att utforska psyket och lära sig hantera livet mer mångsidigt och omdömesgillt. Traditionen är etthundraårig och har under åren blivit mer professionell och baserad på vetenskap. Parterapi är en variant av psykoterapi.

Specifika diagnoser

Du kan få psykoterapi för dessa specifika svårigheter:

 • Depression och nedstämdhet

 • Ångestproblematik

 • Stress och utmattning

 • Trauma, PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) 

 • Bipolär sjukdom (manodepression)

 • Eller mer specifika symptom som ilska och självkänsla.

Har du svårigheter med depression, ångest, stress eller trauma kan du få psykoterapi utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT) eller i en kombination. Jag har god erfarenhet av att arbeta utifrån det och många har blivit fria från besvär eller mer självständigt kunnat hanterandet dem. Forskningen visar också på att det finns ungefär 80-90 procents chans att bli fri från dessa diagnoser.

Skillnader mellan KBT och PDT:

 • KBT har starkast stöd i forskningen även om PDT också har stöd mot framförallt depression.

 • PDT brukar ta längre tid men det finns vetenskapligt stöd för att effekterna av terapin blir mer långvariga. KBT brukar ta från 6 till 25 sessioner och PDT från 10 till 60 sessioner. Både KBT och PDT kan också pågå längre vid allvarlig problematik. 

 • Förenklat går det att säga att KBT utgår mer från ett här-och-nu-perspektiv och PDT mer från ett då-och-där-perspektiv.

 • Oftast behövs båda tidsperspektiven för att ett psykiskt lidande ska läka.

 • KBT är mer manualstyrt och PDT är mer fritt utforskande.

 • KBT hanterar mer avgränsade svårigheter och PDT hanterar mer diffusa. 

 

Gällande bipolär sjukdom rekommenderas generell psykoterapi i kombination med utbildning om sjukdomen; viktigt är att rätt medicin sätts in för att psykoterapin ska vara verksam. Psykoterapin är långsiktig. Anhörigas roll och ett systemiskt perspektiv är också ofta viktigt för att förebygga skoven.

I början av behandlingen kommer vi överens om vilken metod som passar dig eller er bäst. Ställ gärna frågor om det är något du eller ni undrar över (Kontakt).

Generell psykoterapi

Generell psykoterapi passar utmärkt när:

 1. det är svårt att förstå sina svårigheter och ställa en diagnos.

 2. det finns en önskan om att utforska sidor hos sig själv.

Vid generell psykoterapi sker det ofta en integrering av olika psykoterapeutiska metoder. Detta är ett mer utforskande förhållningssätt som också kan leda till att specifika svårigheter hittas. Generell psykoterapi bidrar till en mer sammanflätad förståelse om sig själv, ökad självinsikt och nya erfarenheter. Vet vi vår historia blir det lättare att föreställa sig vår framtid. Neuropsykologisk forskning visar att samma centra i hjärnan (hippocampus) som är ansvarig för att minnas egna livsepisoder aktiveras när vi försöker föreställa oss egna framtidsscenarier.

 

Som psykolog uppskattar jag den utforskande sidan av generell psykoterapi; där klienten och jag tillsammans använder våra kreativa och logiska förmågor med psykologisk forskning för att hantera en mer sammansatt problembild. Här är det extra viktigt med utvärderingar eftersom osäkerheten är större kring de faktiska resultaten. Dock leder det garanterat nästan alltid till symptom lindring, fler insikter och större förståelse om sig själv.

Välkommen att kontakta mig om ni har frågor eller vill boka en tid för ett samtal! Det rekommenderas ofta att man först testar och ser ifall psykoterapin och samarbetet känns givande och meningsfullt.

Om du vill lära dig mer om psykoterapi, läs mitt blogginlägg: 

"Vad är psykoterapi?".

Övriga psykologtjänster

 

Övriga psykologtjänster som erbjuds är:

 • Bedömning av psykiatrisk sjukdom.

 • Remiss till specialistpsykiatrisk vård.

 • Professionell konsultation och rådgivning. 

 • Kliniska intyg.

 • Gedigen behandlingssammanfattning.

 • Deltagande vid möte som sakkunnig.

 • Föreläsning på plats eller online om: Psykisk ohälsa / Ovannämnda psykiatriska diagnoser / Exekutiva funktioner / Ledarskap / Grunder i KBT / Grunder i PDT / Psykologins idéhistoria. 

 • Skriva texter i ämnet psykologi utifrån ovannämnda teman.

 • Utredning av individ / grupp / organisation.

Jag har god erfarenhet av att erbjuda dessa övriga psykologtjänster. För att nämna några erfarenheter så har jag studerat idéhistoria och hållit i en studiecirkel om psykologins idéhistoria.

 

Jag har varit projektledare för en projektgrupp som förberett organisationsförändringar i Borås Stad, där jag också var ansvarig för att färdigställa en projektrapport.

 

Utredning vid neuropsykiatriska frågor som ADHD eller autism erbjuds då det eventuellt kan bli aktuellt, eller remiss ifall det önskas. Efter utredningen ges också möjlighet till en skräddarsydd psykologisk behandling. Genom att utreda först ges en grundlig förståelse i styrkor och svårigheter samt ifall det finns funktionsmässiga diagnoser. Allt handlar om att prioritera utifrån behov för att ge dig som klient bästa möjliga psykologtjänst.

 

Om det anses vara lämpligt med vård på annan instans erbjuds en preliminär bedömning med medföljande remiss, remissuppföljning samt eventuellt samarbete med vårdinstansen.

 

Goda erfarenheter av att skriva har jag fått genom att skrivit en bok som anlägger psykologiska perspektiv på barns och ungas psykiska mående och kunskapsutveckling. 

Psykologtjänster erbjuds till privatpersoner, företag och offentliga verksamheter. Välkommen till Kungsportsavenyen 37 i Göteborg eller samtal via videolänk. Folkhälsomyndighetens riktlinjer för covid-19 följs. Säkerhetsklassade datorprogram används som följer Socialstyrelsens krav och personuppgiftslagen.

(Licensed psychologist Joni Karlsson offers psychotherapy in English.) 

 

Ta kontakt eller boka en tid här

psykolog@jonikarlsson.se      +46 31 41 22 21      Kungsportsavenyen 37, Göteborg