Psykologtjänster

Psykoterapi

Psykoterapi är en variant av psykologisk behandling som hjälper mot psykiatriska diagnoser av olika slag men kan också användas vid mer sammansatt och generell problematik. Psykoterapi är ett vetenskapligt sätt att utforska psyket och att lära sig hantera livet mer mångsidigt och omdömesgillt. Traditionen är hundraårig och har under åren blivit mer professionell och baserad på vetenskap. Parterapi är en variant av psykoterapi.

Psykoterapi för specifika diagnoser

Psykoterapi erbjuds för dessa specifika svårigheter:

 • Depression och nedstämdhet

 • Ångestproblematik

 • Stress och utmattning

 • Trauma, PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)

 • Emotionell instabil personlighet (Borderline personlighetsstörning) 

 • Bipolär sjukdom (manodepression)

 • Eller mer specifika symptom som ilska, känslomässigt undvikande och självkänsla.

Om du har någon av diagnoserna så hjälper psykoterapi utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Jag har flera års erfarenhet av att arbeta med både KBT och PDT. Du har möjlighet att påverka vilken inriktning du vill ha. Många som gått i psykoterapi har blivit fria från besvär eller mer självständigt kunnat hanterandet dem. Du kan boka in en tid här.

Generell psykoterapi

Generell psykoterapi är lämpligt när svårigheterna är otydliga eller vid ett utforskande av sig själv. Ofta integreras olika metoder och kunskaper. Generell psykoterapi bidrar till en djupare självförståelse, ökad självinsikt och nya erfarenheter. Tidiga erfarenheter kan bearbetas i terapin. Vet du din historia blir det lättare att föreställa framtiden. Tror det eller ej så aktiveras samma del av hjärnan vid minnen och föreställningar om framtiden. Vid generell psykoterapi arbetar vi också med hur du ska hantera vardagen här och nu. Allt detta möjliggör att skapa det liv du vill. Boka en tid för generell psykoterapi här.

Parterapi

Om ni som par har svårigheter i relationen finns det professionell och vetenskapligt beprövad hjälp att få. Jag använder mig av Integrative Couples Behavior Therapy som är parterapin med bäst forskningsstöd. Inslag av psykodynamisk parterapi används också då vi märker att tidiga erfarenheter står i vägen för en sund relation. Ta kontakt här om ni vill boka en tid.

Övriga psykologtjänster

 

Övriga psykologtjänster som erbjuds är:

 • Bedömning av psykiatrisk sjukdom.

 • Remiss till specialistpsykiatrisk vård.

 • Professionell konsultation och rådgivning. 

 • Kliniska intyg.

 • Gedigen behandlingssammanfattning.

 • Deltagande vid möte som sakkunnig.

 • Föreläsning på plats eller online om: Psykisk ohälsa / Ovannämnda psykiatriska diagnoser / Exekutiva funktioner / Ledarskap / Grunder i KBT / Grunder i PDT / Psykologins idéhistoria. 

 • Utredning av individ / grupp / organisation.

 

Utredning vid neuropsykiatriska frågor som ADHD eller autism erbjuds då det eventuellt kan bli aktuellt, eller remiss ifall det önskas. Efter utredningen ges också möjlighet till en skräddarsydd psykologisk behandling. Genom att utreda först ges en grundlig förståelse i styrkor och svårigheter samt ifall det finns funktionsmässiga diagnoser. 

 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer för covid-19 följs. Säkerhetsklassade program används för som följer Socialstyrelsens krav och personuppgiftslagen. Din integritet tas på allvar. Videosamtal och chattfunktioner är möjliga.

Psykologtjänsterna erbjuds till privatpersoner, företag, föreningar och offentliga verksamheter. 

Licensed psychologist Joni Karlsson offers psychotherapy in English.

Ta kontakt eller boka en tid här