top of page
Image by Bradyn Trollip

Att leda sig själv och organisationer
vid adhd eller add

Grupp för ledare eller chef med adhd

Psykea

Med Joni Karlsson, leg. psykolog

Om du som ledare eller chef har adhd eller add

 

Varmt välkommen att delta i en grupp för ledare eller chefer med adhd eller add. Gruppen hålls i Göteborg i Psykeas lokaler på Avenyn med Joni Karlsson, leg. psykolog. Startdatum 18:e oktober kl. 15-17, ett tillfälle i månaden under fyra tillfällen. Bli bättre som ledare och medarbetare med adhd eller add och låt din organisation bli bättre på att inkludera medarbetare med adhd eller add. Träffa andra i liknande roller med adhd eller add och utbyt erfarenheter. Vad med och bidra till morgondagens ledarskap. Anmälan senast 9:e oktober till kontakt@psykea.se, 031-320 42 64 eller kontaktformuläret nedan.

Syftet med gruppen är:

 • Ta del av kunskaper och utveckla färdigheter för dig som är ledare med adhd och add.

 • Fokus på dig som ledare.

 • Fokus på att skapa inkluderande organisationer.

 • Dela erfarenheter och idéer med andra.

Det du får ut av ett deltagande
 

 • Möjlighet att arbeta med dig själv och din organisation tillsammans med andra.

 • Skapa modeller för hur ett gott adhd-ledarskap bör se ut.

 • Bli mer effektiv i ditt arbete och få mer tid över till annat. 

 • Ta del av exklusivt nyproducerat material.
   

Bakgrund

Gruppen möjliggör ett kunskapsutbyte utifrån forskning om adhd, ledarskap och organisation samt erfarenheter från personer med adhd eller add i ledarskapsroller.

 

Genom att lyfta upp ledare med adhd i kombination med kunskaper om ledarskap och organisationer möjliggör detta att många andra i arbetslivet med adhd eller add blir hjälpta. Ni hjälper er själva, er organisation samt andra med adhd eller add. Ni kan också bli god förebilder för framtida ledare med adhd eller add.

 

Vi utvecklar en förståelse för vad som karaktäriserar adhd eller add och hur vi kan bygga ledarskap på det. Vi försöker också utgå från idéer om neurodiversitet, det positiva och utvecklande med olika neurologiska sätt att fungera på

 

Gruppen tar upp ämnen också bortom diagnosen, eftersom vi är mer än våra diagnoser.

 

I gruppen deltar fyra till sju deltagare och Joni Karlsson, leg. psykolog. Eventuellt tas det in en extern föreläsare vid något tillfälle.

 

Vi ses över fyra tillfällen under oktober till slutet av januari, med möjlig fortsättning under våren 2024. En gång i månaden. Teori och kunskaper varvas med praktiska moment.

 

Digital krypterad chatt finns tillgänglig. Utbildningsmaterial inkluderas i priset.

Datum, tider & plats

 • Tillfälle 1 – onsdag 18/10 kl. 15-17.

 • Tillfälle 2 – onsdag 15/11 kl. 15-17.

 • Tillfälle 3 – onsdag 6/12 kl. 15-17.

 • Tillfälle 4 – onsdag 17/1 kl. 15-17.

  Plats: Kungsportsavenyn 37, i Göteborg, i stora salen.
   

Om

 

Joni Karlsson leg. psykolog har mångårig erfarenhet av att att arbeta med adhd hos vuxna. Han har gått kurser i chefshandledning och ledarskapsutveckling.

Psykea

Psykolog Göteborg – Joni Karlsson

Joni Karlsson, legitimerad psykolog med mottagning på Kungsportsavenyn 37, i centrala Göteborg. 

Upplägg

 • Tillfälle 1 – Introduktion och om adhd och add.

 • Tillfälle 2 – Exekutiva funktioner, funktionerna för att leda sig själv och andra.

 • Tillfälle 3 – Ledarskap vid adhd och add.

 • Tillfälle 4 – Inkluderande organisationer för personer med adhd och add. 

ADHD livspusslet.png

Krav för att delta

 

Vuxna diagnosticerad med adhd, add eller med preliminär diagnos. Någon ledarskapsroll är önskvärt.

Ersättning

 

Ersättningen för de fyra tillfällena samt det text- och arbetsmaterial som ingår är: 17 500 kr för företag och organisationer samt 13 500 kr för privatpersoner. Betalning sker på faktura innan start om tillräckligt många deltar så att gruppen sätts i gång. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Joni Karlsson här

Var ute i god tid

 

Eftersom det endast finns ett fåtal platser är det en god idé att göra en intresseanmälan så snart som möjligt. 

Övrigt

 

Vissa detaljer och mindre innehåll kan komma att ändras innan starten. Ni informeras om detta i så fall i god tid. Avbokning kan göras senast en vecka innan starten. Vid allvarlig sjukdom så att deltagande inte är möjligt återbetalas halva ersättningen. Enstaka missade tillfällen ersätts inte, men ni får arbetsmaterialet oavsett. Synpunkter, önskemål och frågor tas tacksamt emot.

Verksamheten är godkänd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsförsäkringar gäller för dig som deltagare. Joni Karlsson är medlem i Sveriges Psykologförbund, Psykologföretagarna och Sveriges Kliniska Psykologers Förening samt Sveriges neurospsykologers förening.

Integritetspolicyn.

Personuppgiftshantering enligt GDPR.

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Anmälan

Använd kontaktformuläret nedan för att göra en preliminär anmälan. Du kan också ringa vardagar kl. 08.40-08.55 och 12.40-12.55 på 031-320 42 64 vid frågor och funderingar.  Vänligen uppge för- och efternamn och kontaktuppgifter. Du får sedan ett svarsmejl i nästa steg, med en länk där du kan göra en bindande anmälan.

Elias & Joni-99_edited_edited.jpg

Korsningen Avenyn/Engelbrektsgatan, mottagningen ligger vid hörnet på Kungsports(avenyn) 37.

Kontaktformulär

Psykea

Kontat adhd gruppterapi vuxna göteborg
bottom of page