Psykodynamisk terapi (PDT)
– i Göteborg

Söker du psykodynamisk terapi (PDT) i Göteborg erbjuder jag som legitimerad psykolog det på Kungsportsavenyn 37 i Lorensberg. Vid psykodynamisk psykoterapi läggs fokus på tidigare erfarenheter eller samspelet mellan patient och psykolog. 

Vad är psykodynamisk terapi?

Psykodynamisk terapi har en lång tradition, där den har utvecklats från psykoanalysen till att i dag vara en väletablerad och beprövad  behandling.  Psykoanalysen är den första psykoterapiformen som fick ett stort genombrott, via grundaren Sigmund Freud under 1900-talets första halva. Psykodynamisk psykoterapi har utvecklats mot olika inriktningar sedan dess. En inriktning är affektfokuserad psykodynamisk terapi, där man lär sig att förstå och agera mer konstruktiv från sina känslor. Objektrelationsteori är en annan inriktning som pekar på betydelsen av tidigt inlärda "objekt" i form av tidiga nära relationer, och hur de påverkar ens sätt att agera i relationer. En populär senare variant är ISTDP som är en intensiv korttidsbehandling. För att nämna några inriktningar. 

 

Inom psykodynamisk terapi arbetar man med olika psykiska försvarsmekanismer som håller borta erfarenheter som är jobbiga, men som samtidigt gör det svårt att ta en vidare i livet. Fokus i terapin kan vara att väcka försvarsmekanismerna i terapirummet eller att bearbeta tidigare erfarenheter för att ändra försvarsmekanismer som håller en tillbaka. Inom PDT utforskas omedvetet innehåll och hur det styr ens sätt att ta sig ann livet. 

Varför psykodynamisk terapi?

Psykodynamisk terapi är ett utforskande av ens inre med en öppenhet för det specifika som dyker upp i terapin. Om du känner att något i ditt sätt att leva inte är rätt men inte kan sätta fingret på vad, kan PDT hjälpa dig att hitta nya vägar fram. Du får möjlighet att sätta ord på erfarenheter och tankar som är dina tillsammans med en psykolog som lyssnar och delar med sig av sin kliniska erfarenhet, kunskaper och reflektioner. PDT fungerar bra vid till exempel depression och effekterna av terapin brukar vara långvariga. 

Hur psykodynamisk terapi går tilll

Inom psykodynamisk terapi ställer det krav på att man ärlig och våga uttrycka inre tankar och känslor. Genom att göra det möjliggörs att omedvetet innehåll kan förstås och bearbetas i terapin. Jag som psykolog kan, beroende på inriktning, vara passivt lyssnade eller aktiv i att peka på försvarsmekanismer som uttrycks i terapin. Psykoterapin kan ses som att lösa upp knutar i ett tilltrasslat garnnystan. Knutarna är försvarsmekanismer som håller undan obearbetade erfarenheter. Genom att knutarna bearbetas steg för steg blir det en tydligare röd tråd i ens livsberättelse. Det blir då lättare att se framåt och förstå vad man vill i livet. Som patient får man insikter och nya erfarenheter utifrån PDT. Det är viktigt att psykologen inte har alltför färdiga teorier och antaganden om ditt liv, utan att det är du själv som börjar minnas och förstå. 

Ibland erbjuder jag psykodynamisk terapi i kombination med kognitiv beteendeterapi, detta för att ha fler i psykoterapeutiska tekniker som ger förändring på fler olika sätt. Kombinationen av olika terapier möjliggör fler anpassningar till individuella behov och förutsättningar.

Boka psykodynamisk terapi

Välkommen att boka en tid för ett första samtal om du är intresserad av psykodynamisk psykoterapi (PDT) i Göteborg. Du kan boka via kontaktformuläret nedan, e-post eller telefon. Ställ gärna frågor om terapiformen. Här kan du läsa mer om andra psykologtjänster