Psykodynamisk terapi i Göteborg

Om du söker psykodynamisk terapi i Göteborg är du välkommen att boka tid hos mig som leg. psykolog. Min mottagningen ligger på Kungsportsavenyn 37, i hjärtat av Göteborg. När du går i psykodynamisk psykoterapi (PDT) får du möjlighet att djupare utforska minnen och erfarenheter. Övergripande syften med terapin är att få insikter och nya erfarenheter, samt öka omdömesförmågan. Som den antika filosofen Socrates uttryckte det – "Det outforskade livet är inte värt att liva". Så sätt igång, börja ditt psykodynamiska utforskande och lev och må bättre!

 

Nedan följer en text som svara på:

  • Vad är psykodynamisk terapi?

  • Varför gå i psykodynamisk terapi?

  • Hur går psykodynamisk terapi till?

Vad är psykodynamisk terapi?

PDT:s ursprung

Psykodynamisk terapi (PDT) utvecklades ur den tidiga psykoanalysen i början av 1900-talet, till att i dag vara en etablerad  psykoterapiform. Psykoanalysen är den första terapiform som fick ett genombrott, via grundaren Sigmund Freud. Freud var först med att skapa systematisk kunskap kring människans omedvetna fungerande. Föreställningen om människan som en alltigenom rationella varelse fick sig en förebådande törn av Freud, som nazismen sedan tydligt exemplifierade. Tyskland ansågs innan nazismen som kanske den mest högstående kulturella, rationella och vetenskapliga nationen.

 

PDT:s utveckling

Psykodynamisk terapi har utvecklats mot olika inriktningar sedan Freuds psykoanalys. En inriktning är affektfokuserad psykodynamisk terapi, där man lär sig att förstå och agera mer konstruktiv utifrån sina känslor. Objektrelationsteorin är en annan inriktning som utgår från betydelsen av tidigt inlärda nära relationer, och hur det påverkar ens sätt att agera senare i livet. En populär samtida uppstickare är ISTDP, som är en intensiv korttidsterapi.

Grundpremisser för PDT

En grundpremiss för PDT är att vi människor har tidigt lärt oss psykiska försvarsmekanismer som håller borta jobbiga känslor och erfarenheter. Det uppstår då inre konflikter som på olika sätt håller oss borta från utveckling. I psykodynamisk terapi arbetar vi därför med att bearbeta tidigare erfarenheter, skapa mer mogna försvarsmekanismer och lösa upp destruktiva inre konflikter. Försvarsmekanismerna kan också hanteras i terapirummet och bearbetas tillsammans med psykologen. Ordet projicering känner kanske några till, vilket är en försvarsmekanism där ens egna jobbiga tankar och känslor lassas över på den andre. Förtjänsten med terapin är bland annat att projiceringarna kan förstås och bearbetas.

Varför gå i psykodynamisk terapi?

Psykodynamisk terapi är ett utforskande av ens inre liv med en öppenhet för det unika som dyker upp i terapin. Om du märker att något i ditt sätt att leva inte känns rätt, men inte kan sätta fingret på vad, kan PDT hjälpa dig att hitta nya vägar. Du får möjlighet att sätta ord på erfarenheter och tankar som är dina tillsammans med psykologen, som lyssnar och delar med sig av sina kliniska erfarenhet, kunskaper och reflektioner. Psykodynamisk terapi fungera väl med depression men också vid olika typer av psykisk problematik eller vid ett mer allmänt utforskande av livet. Arbetet sker på djupet och effekterna av terapin blir långvariga.

Hur psykodynamisk terapi går tilll

Att komma åt det omedvetna

När du går i psykodynamisk terapi behöver du försöka vara ärlig och våga uttrycka dina inre tankar och känslor. Det är inte alltid så lätt och ett viktigt första steg kan vara bara att nå dit. Omedvetet innehåll, det du inte tänker på men som finns i psyket, kan förstås och bearbetas i terapin. Det finns olika tekniker för att komma åt det omedvetna innehållet. En teknik är fritt associerande som kan framkallas på olika sätt genom till exempel avslappning, vilket leder till att den medvetna kontrollen lättar lite. 

 

Bearbeta inre konflikter och få ökad känsla av mening

Psykologen är alltså enligt ovan beskrivning passivt lyssnade, men psykologen kan också vara aktiv i nyare varianter av psykodynamisk terapi. Psykoterapin kan sägas försöka att lösa upp knutar i ett tilltrasslat garnnystan. Knutarna är försvarsmekanismer och inre konflikter som håller borta obearbetade erfarenheter. Genom att knutarna bearbetas steg för steg framträder fler erfarenheter, vilket leder till ökad känsla av mening och en tydligare röd tråd i ens liv. Det blir svårare med självbedrägeri, vilket också gör att det kan uppstå motstånd inför terapin. Terapin, om den är lyckad, leder till att det blir lättare att föreställa sig en önskad och meningsfull framtid. 

Kort- eller långtidspsykodynamisk terapi

Psykodynamisk terapi kan antingen vara kort och intensiv eller lång och lågintensiv, från 5 till 20 sessioner eller från ett halvår till flera år. Vad som passar brukar klarna efter de första sessionerna. 

Boka psykodynamisk terapi i Göteborg eller online

Välkommen att boka en tid för ett första samtal om du är intresserad av psykodynamisk psykoterapi i Göteborg, online eller via telefon. Eller ställ frågor om du har några. Det gör du via kontaktformuläret nedan eller bokningssidan