Om mig

Intresset för hur vi människor fungerar har funnits med mig länge. Genom psykologprogrammet och att arbetat som psykolog har jag kunnat förfina mina kunskaper och färdigheter. Med engagemang och intresse för människans lidande och potential försöker jag erbjuda bästa möjliga psykologtjänst. 

 

Genom min fil.kand. i idé- och lärdomshistoria har jag utvecklat en förståelse för människan utifrån olika ideér och sammanhang som funnits i tiden. Ett idéhistoriskt tänkande hjälper till att placera lidandet och potentialen i sitt sammanhang. Synen på människans potential och lidande i form av till exempel diagnoser förändrats med tiden.

 

Den mänskliga biologin och hjärnan är också en viktig del i att förstå människans lidande och potential. Jag har läst ett och ett halvt år på Chalmers utifrån eget intresse men också för att kunna tillgodogöra mig naturvetenskaplig psykologisk forskning.

 

Alla dessa perspektiv och erfarenheter har finslipat mina förmågor att se "hela människan".

 

Vid intresse och relevans: ladda ner mitt CV här

 

Jag är initiativtagare och medgrundare till Albatross Psykologmottagning. Syftet är att föra samma psykologer med olika perspektiv och idéer för att skapa en öppet lärande professionell verksamhet.