Neuropsykiatrisk utredning av ADHD och autism
– I Göteborg eller online

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Legitimerad psykolog Joni Karlsson erbjuder i samarbete med en erfaren psykiater neuropsykiatriska (NPF) utredningar i Göteborg, Västsverige och online. Detta för primärt ADHD, ADD och autism.

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Steg ett

Om du tror att du eller närstående har autism och/eller ADHD, ADD är du välkommen att ta kontakt via formuläret, e-post eller telefon för ett första icke-bindande bedömningssamtal. Vid bedömningssamtalet får du träffa psykolog Joni Karlsson på Kungsportsavenyn 37 i centrala Göteborg eller online. Den preliminära bedömningen tar 90 minuter och går ut på att man får svara på intervjufrågor och fylla i skattningsformulär som gås igenom vid ett uppföljande kortare samtal. Tillsammans tar vi sedan ett beslut kring hur på bästa sätt fortsätta, utan eller med utredning. 

Elias & Joni-99_edited_edited.jpg

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Steg två

Om vi kan misstänka ADHD, add och/eller autism planerar vi in för en neuropsykiatriska utredning. Planen kan läggas upp utifrån dina eller era behov och förutsättningar. Under steg två kommer vi också en erfaren psykiater kopplas på. Den som utreds kommer att kallas till psykiatrikern för att delta i en medicinsk bedömning. Efter överläggande och dialog görs vi en helhetsbedömning där vi ställer diagnos eller ej.

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Övrigt att tänka på 

En neuropsykiatrisk diagnos svarar inte på alla problem och det finns ofta mycket att göra efter att diagnosen har getts. Vid till exempel ADHD rekommenderas medicinering, vilket oftast men inte alltid fungerar, samt psykoterapi utifrån framför allt KBT. Med en neuropsykiatrisk diagnos har den som har diagnosen eller vårdnadshavare till den som har diagnosen rätt till stöd utifrån lagen om särskilt stöd (LSS). För prisuppgift, betalningsalternativ och andra specifika uppgifter vänligen kontakta Joni Karlsson.

Ta kontakt via följande länkar:

kontaktformulär,

- e-post

- telefon.

Elias & Joni-89_edited.jpg