Kvalitet och professionalism

Psykologlegitimation.

Jag har gått det femåriga psykologprogrammet på Göteborgs universitet (GU). Psykologprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. Psykologprogrammet på GU är känt för sin höga kvalitet och bredd på psykoterapeutisk träning med erfarna handledare. Där utbildning ges för de två största behandlingsmetoderna, kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi. För legitimationen som psykolog gjorde jag en ettårig praktiktjänstgöring. 

Vetenskaplig och etisk professionalism.

Med en akademisk yrkesutbildning är det viktigt att upprätthålla en hög vetenskaplig och etisk professionalism i det praktiska arbetet. 

 

Jag arbetar utifrån principer för Evidensbaserad Psykologisk Praktik (EBPP). EBPP innebär att psykologisk expertis förs samman med relevant forskning och klientens behov och förutsättningar. Detta för att ge så hög kvalitet på psykologtjänsterna som möjligt.  Principerna för EBPP är framtagna av av ett stort professionellt kollegium av nationellt och internationellt verksamma psykologer och forskare. Dessa godkändes 2020 av Sveriges Psykologförbund. Mer om EBPP här

 

Etisk professionalism.

Som medlem i Sveriges Psykologförbund följer jag de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden. Vilka är:

- Respekt för individens rättigheter och värdighet

- Yrkesmässig kompetens
- Ansvar
- Yrkesmässig integritet.

Läs mer om dem här.

 

Erfarenhet.

Efter flera års erfarenhet av att arbeta privat utifrån olika psykoterapeutiska metoder har jag förfinat och breddat kvaliteten i mitt arbete. Arbetet har skett både med individer och par.  

Patientförsäkring och godkänd av IVO.

Med mitt medlemskap i Psykologföretagarna är du som patient försäkrad på de sätt som krävs av en vårdgivare. Min verksamhet är godkänd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 

Boka tid för att få kvalitet och professionalism

psykolog@jonikarlsson.se      +46 31 141 2221