Kvalitet och professionalism

Psyf”re_CMYK_4cm.tif

I min yrkesutövning är något av det viktigaste för mig att erbjuda en högkvalitativ professionell tjänst. Här är några garantier för att visa hur jag försöker åstadkomma detta:

 • Jag har gått det femåriga psykologprogrammet vid Göteborgs universitet (GU). Psykologprogrammet är en akademisk yrkesutbildning som utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. Psykologprogrammet på GU är känt för sin höga kvalitet och bredd på psykoterapeutisk träning med erfarna handledare. Där ges utbildning för de två största behandlingsmetoderna, KBT och PDT. För legitimationen gjorde jag en ettårig praktiktjänstgöring.
   

 • Jag arbetar utifrån principer för Evidensbaserad Psykologisk Praktik (EBPP). EBPP innebär att psykologisk expertis förs samman med relevant forskning och klientens behov och förutsättningar. Detta för att ge så hög kvalitet på psykologtjänsterna som möjligt. Principerna för EBPP är framtagna av av ett stort professionellt kollegium av nationellt och internationellt verksamma psykologer och forskare. Dessa godkändes 2020 av Sveriges Psykologförbund. 

 • Som medlem i Sveriges Psykologförbund följer jag de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden. Vilka är:

  • Respekt för individens rättigheter och värdighet

  • Yrkesmässig kompetens

  • Ansvar

  • Yrkesmässig integritet.
    

 • Efter flera års erfarenhet av att arbeta privat utifrån olika psykoterapeutiska metoder har jag förfinat och breddat kvaliteten i mitt arbete. Arbetet har skett med både individer och par. 
   

 • Med mitt medlemskap i Psykologföretagarna är du som patient försäkrad på de sätt som krävs av en vårdgivare. Min verksamhet är godkänd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Ta kontakt eller boka en tid här