Kort om mig...

Jag är en legitimerad psykolog i Göteborg, med en mottagning på Kungsportsavenyen 37. Intresset för hur vi fungerar har funnits med mig länge. Med min kandidat i idé- och lärdomshistoria har jag utvecklat färdigheter i att undersöka patienters historia, existentiella frågor eller ha utforskande filosofiska samtal. Mina natur-vetenskapliga kunskaper om människan ger förståelse om hur vi påverkas av vår biologi. 

Psykoterapeutiskt arbetar jag utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT). Utgångspunkterna är vetenskap och beprövad erfarenhet.

Psykoterapi kan enligt den samlade forskningen mildra eller bota psykiska problem eller diagnoser som depression, ångestproblematik samt utmattningssyndrom för att nämna några. Psykoterapi kan också i min mening öppna upp för att komma nära något som är sant hos individen eller paret. Vidare kan psykoterapi leda till förbättrad bedömningsförmåga och tillgång till en större upplevelseförmåga, nya erfarenheter, en rikare inre värld och större flexibilitet i livet. 

Kontakta mig här