Kort om mig

Intresset för hur vi människor fungerar har funnits med mig länge. Genom psykologprogrammet och klinisk arbetslivserfarenhet har jag kunnat förfina mina kunskaper och färdigheter. Med engagemang och intresse för människans lidande och potential försöker jag ge bästa möjliga psykologtjänst. 

 

Genom min kandidat i idé- och lärdomshistoria har jag utvecklat en förståelse för mänsklig verksamhet utifrån olika ideér och sammanhang som funnits i tiden. Ett idéhistoriskt tänkande hjälper till att placera lidandet och potentialen i sitt sammanhang. Psykiatriska diagnoser har förändrats med tiden.

 

Den mänskliga biologin och hjärnan är också naturligtvis en viktig del i att förstå människans lidande och potential. Jag har läst ett och ett halvt år på Chalmers utifrån eget intresse men också för att kunna tillgodogöra mig naturvetenskaplig psykologisk forskning.

 

Alla dessa vetenskapliga perspektiv och erfarenheter har finslipat mina förmågor att se "hela människan", och därmed skräddarsy den bästa möjliga psykologiska behandlingen för dig som klient.

Ta kontakt eller boka en tid här