Etiska principer

Etik är en viktig grundpelare i arbetet som psykolog. De etiska huvudprinciperna för psykologer i Norden är:

  • Respekt för individens rättigheter och värdighet 

  • Yrkesmässig kompetens

  • Ansvar

  • Yrkesmässig integritet

 

Här kan du läsa mer om dem:

 Länk

psykolog@jonikarlsson.se      +46 31 141 2221