Depression

Depression. Denna härliga känsla och långsam negativ tröghet som kan äta upp den bästa av bästas själar. Vissa gillar till och med sin depression. Omsluter den och kramar den som sin snuttefilt eller sitt hjärtans favoritdjur. 

Om du länge har känt dig nedstämd, trött och orkeslös finns risken att du har diagnosen depression.

Depression kan sägas vara ett tillfälligt sjukdomstillstånd där våra kognitioner om oss själva, världen och framtiden är negativa. Som tur är finns det psykologiska behandlingsmetoder som hjälper för  mild till medelsvår depression. Vid medelsvår eller svårare depression rekommenderas oftast psykoterapi i kombination med medicinsk behandling.

Andra symptom på depression är låg självkänsla, hopplöshetskänslor, koncentrationssvårigheter, kroppslig symtom eller självmordstankar. Allt detta kan du bli av med eller mildra genom psykologisk behandling.

Om du tror dig ha depression, kontakta gärna mig så kan vi kort prata mer om problematiken och eventuellt boka in en tid.  

Välj hur du vill bli kontaktad:

Tack, jag hör av mig!