psykolog@jonikarlsson.se      +46 31 41 22 21      Kungsportsavenyen 37, Göteborg