Utredning av ADHD 

Önskar du en utredning av ADHD eller ADD i Göteborg som vuxen eller äldre ungdom, erbjuder legitimerad psykolog Joni Karlsson det på Kungsportsavenyn 37. Svårigheter med koncentration och hyperaktivitet är generella symptom vid ADHD, ADD är utan hyperaktivitet. Vid en ADHD-utredning kan vi se om dina problem med koncentrationen och/eller hyperaktivitet orsakas av en ADHD-diagnos. 

Vad innebär utredning av ADHD?

En ADHD-utredning innebär att en legitimerad psykolog undersöker, bedömer och ställer eventuellt diagnosen ADHD. Det innebär också en professionell utredning kring vad som kan tänkas orsaka koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet. Mer till får du som utreds en kvalificerad bild kring dina kognitiva styrkor och svagheter och rekommendationer för att förbättra eller underlätta för dem. ADHD-utredning är en neuropsykiatrisk (NPF) utredning, eftersom ADHD är en neuropsykiatrisk diagnos.

Varför utredning av ADHD?

Om du sedan barndomen haft svårigheter med koncentration och/eller hyperaktivitet kan dessa svårigheter beror på en ADHD-problematik. Många som har en ADHD-diagnos i vuxen ålder blir hjälpta av medicin och psykoterapi. Därför är det viktigt att undersöka om svårigheter med koncentration och/eller hyperaktivitet orsakas av en odiagnostiserad ADHD-diagnos. ADHD-diagnosen ger en också rätt till stöd på olika sätt. Att leva odiagnosticerad innebär en risk för flera andra psykiska svårigheter. Ungefär 70 procent av vuxna med ADHD har någon annan psykisk problematik, ångestsyndrom är bland annat vanligt. 

Hur går en utredning av ADHD till?

Första steget vid en ADHD-utredning är att göra en förenklad undersökning, så kallad screening. Om vi misstänker att du har en ADHD-diagnos görs en fördjupad utredning där du och närstående intervjuas samt att du får utföra kognitiva psykologiska test. Vi undersöker också om du har några andra psykiska svårigheter. Det kan också vara så att svårigheterna med koncentration och/eller hyperaktivitet orsakas av andra psykiska åkommor, som depression, ångest, missbruk eller liknande. Om det behövs görs också en medicinsk undersökning av specialistläkare som en del i utredningen. Det är jag som legitimerad psykolog som ställer diagnosen, ofta i dialog med specialistläkare. 

Boka en utredning av ADHD

Välkommen att kontakta mig ifall du misstänker att du som vuxen, eller ditt barn i äldre tonåren, är i behov av att utredas för ADHD i Göteborg. Kontakta mig gärna via kontaktformuläret nedan, eller via e-post eller telefon. Efter att den första kontakten är gjord ges specificering kring upplägg och priser.