4302954.jpg

Bli bättre på att få saker och ting gjorda

ADHD-grupp för vuxna

Asset 20_4x-8-3-2-vit-fyrkant_edited.png

ADHD grupp vuxna Göteborg 

 

Många vuxna med ADHD har svårt med att få saker och ting gjorda. Denna grupp i Göteborg för vuxna med ADHD inriktar sig på att utveckla färdigheter och strategier i planering och organisering – ja, på att få saker och ting gjorda. Gruppen erbjuder också grundläggande kunskaper om ADHD hos vuxna. Som deltagare med ADHD får du träffa andra med liknande erfarenheter, din anhöriga har möjlighet att träffa andra anhöriga. 

Gruppen erbjuds i centrala Göteborg under hösten 2022, oktober och november, onsdagar kl. 15.30-17.30. Ansvarig för gruppen är legitimerad psykolog Joni Karlsson med erfarenhet av att utreda och behandla ADHD hos vuxna.

 

Nedan kan du läsa om:

 • Syftet med ADHD-gruppen

 • Varför gå i en grupp för ADHD hos vuxna

 • Datum, tider, antal tillfällen, plats

 • Kort om Joni Karlsson

 • Upplägg

 • Krav för att delta

 • Kostnad

 • Kvalitetssäkring

 • Garantier och trygghet

 • Hur en anmälan går till

 • Välkommen att anmäla intresse med kontaktformuläret

Syftet med ADHD-gruppen är:

 • Presentera grundläggande kunskaper om ADHD i vuxenlivet.

 • Att utveckla kunskaper och strategier kring organisering, planering och tidshantering vid ADHD. 

 • Att tillsammans med andra utveckla egna färdigheter och ta fram hjälpmedel för ADHD.

 • Erbjuda en grupp där du kan dela erfarenheter och lära av andra samt få uppmuntring och stöttning. 

Varför en gruppterapi för vuxna med ADHD?

 

Kunskaper om ADHD är väldigt viktigt för personer som fått diagnosen och deras anhöriga. Detta för att förstå hur hjärnan och tänkandet fungerar annorlunda hos de som har ADHD, för att möta upp det på bästa sätt. ADHD kan vara en styrka om det kanaliseras på rätt saker och goda strukturer skapas. Därför ges det en grundlig kunskap kring ADHD i vuxenlivet i denna gruppen.

 

Eftersom att svårigheter med planering och organisering är det som vuxna med ADHD oftast har svårt för, är detta en gruppbehandling som inriktar sig på det. Via gruppen kan du dela erfarenheter och få stöda av andra som har liknande upplevelser. 

 Källa: Cognitive-Behaviorial Therapy for Adult ADHD:

Targeting Executive functions, av Mary V. Solanto (2011).

New York: The Guildford Press: 

Datum, tider, antal tillfällen och deltagare, plats

 

 • Startdatum är onsdag 5:e oktober 2022, kl. 15.30-17.30.

 • Åtta tillfällen, varje onsdag i oktober och november kl. 15.30-17.30 förutom vecka 44. 

 • 6-8 deltagare.

 • Plats: Kungsportsavenyn 37, Göteborg (Joni Karlssons mottagning).

 • Datum och tid för anhörigträffarna ges utifrån en gemensam planering.

Leg. Psykolog Joni Karlsson är ansvarig för gruppen och har erfarenhet av att utreda och behandla ADHD hos vuxna. Hans mottagningen finns i Göteborg på Avenyn (extern länk: google-maps). 

Nedan kan du läsa mer om gruppterapin, krav, kostnader, m.m. och hur du anmäler dig som deltagare.

Psykolog Göteborg – Joni Karlsson

Joni Karlsson, legitimerad psykolog med mottagning på Kungsportsavenyn 37, i centrala Göteborg. 

Upplägg

1. Introduktion – Förberedelser 

2. Kunskaper om ADHD hos vuxna

3. Tidshantering

4. Bli organiserad

5. Planera ett projekt

6. Avrundning – Framtiden

ADHD livspusslet.png

Valbart tillägg: Två anhörigträffar

Krav för att delta

 

Vuxna diagnosticerad med ADHD. 

Kostnad

 

Kostnaden för gruppterapin är ligger på 7000 kr om bokning sker innan 18:e september, 7500 kr om bokningen sker innan 25:e september, samt 8000 kr fram till 28 september. Det tillkommer en extra ersättning för anhörigträffarna på 1650 kr. Sista dagen för anmälan är 28 september. Anmälan är bindande. Betalning sker på faktura eller Swish, fakturan utställes i slutet av september med betalningsvillkor på 30 dagar. Vid direktbetalning med Swish erbjudes 500 kr rabatt. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Joni Karlsson här

Kvalitetssäkring

Den gruppterapin som erbjuds utgår från evidensbaserade psykologisk praktik. Det är en kvalitetsindikator som rekommenderas av Sveriges Psykologförbund. Den utgår från den mesta relevanta och säkraste forskningen.


 

Få ordning på ditt liv med ADHD.png

Få strategier och struktur i livet.

Var ute i god tid

 

Eftersom det endast finns ett fåtal platser kvar är det en god idé att göra en intresseanmälan så snart som möjligt. 

Garantier och trygghet

psy-logga.png

 

Vissa detaljer och mindre innehåll kan komma att ändras innan starten den 5:e oktober (t.ex. från 120 minuter per tillfälle till 90 minuter). Du informeras om detta innan terapistart i sådana fall. En intresseanmälan nedan är ej bindande, men i nästa steg är den faktiska anmälan bindande. Vid allvarlig sjukdom så att deltagande inte är möjligt återbetalas halva kostnaden. Enstaka missade tillfällen återbetalas inte. Synpunkter, önskemål och frågor tas tacksamt emot, om du inte är nöjd med gruppterapin försöker vi hitta andra lösningar.

Verksamheten är godkänd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsförsäkringar gäller för dig som deltagare. Psykolog Joni Karlsson är medlem av Sveriges Psykologförbund, Psykologföretagarna och Sveriges Kliniska Psykologers Förening. 

Integritetspolicyn.

Personuppgiftshantering enligt GDPR.

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Kungsportsavenyn 37
41136 Göteborg

Anmälan

Använd kontaktformuläret nedan för att göra en intresseanmälan för "ADHD grupp vuxna Göteborg". Om du har frågor ställ gärna dem. Du kan också ringa arbetstid på 031-41 22 21 vid frågor och funderingar. Om det finns platser kvar får du sedan möjlighet att gör en bindande anmälan. Vänligen uppge för- och efternamn och kontaktuppgifter, ge en kort beskrivning av dig själv och om du önskar att en anhörig ska delta. 

Elias & Joni-99_edited_edited.jpg

Korsningen Avenyn/Engelbrektsgatan, mottagningen ligger vid hörnet på Kungsports(avenyn) 37.

Kontaktformulär

Asset 20_4x-8-3-2-vit-fyrkant_edited.png